AKT harmaan talouden jäljillä

TS ottaa pääkirjoituksessaan 21.8. kantaa Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n aloittamaan kampanjaan kitkeä alalta epäterveeseen kilpailuun johtava harmaa talous ja kuljettajien palkka- ja työehtojen polkeminen kilpailukeinoina. Pääkirjoituksen perusteella voi tulla siihen johtopäätökseen, että Turun Sanomat hyväksyy harmaan talouden, sopimusten ja lakien rikkomisen pitäessään AKT:n toimia arveluttavina.

Koska pääkirjoituksen kirjoittajan perehtyneisyys asiaan näyttää jääneen vähäiseksi lienee paikallaan muutamalla sanalla selvittää sitä, mistä AKT:n kampanjassa on kysymys.

AKT on tarttunut siihen ongelmaan, joka kuljetusalalla vallitsee villien eli järjestäytymättömien yritysten kentässä. Osassa näitä yrityksiä kilpailukeinoina ajojen saamiseksi voimassaoleville työehtosopimuksille ja laeille viitataan kintaalla.

Työntekijät pakotetaan työpaikan menettämisen uhalla tekemään työtä alle minimipalkkojen ja usein myös muut työnantajavelvoitteet eläkemaksuista lähtien jäävät suorittamatta. Myös pimeää kirjoissa ja kansissa olematonta työvoimaa ja veronkiertoa on ilmennyt.

Tätä ei AKT voi hyväksyä, eikä sitä pitäisi hyväksyä kenenkään muunkaan. Epäterveet kilpailukeinot vaikeuttavat kunniallisten sopimuksia ja lakeja kunnioittavien yritysten mahdollisuuksiin menestyä kilpailussa kuljetuksista ja koko kuljetusalan ajautumisen viidakon lakien valtaan.

AKT haluaa kampanjallaan, että kaikki kuljetusyritykset sitoutuvat noudattamaan alan työ- ja palkkaehtoja sekä kaikkia muitakin voimassaolevia lakeja ja asetuksia. Villien yritysten kanssa sivistynyt yhteydenpito on useimmiten tuloksetonta ja jopa mahdotonta, koska työmarkkinajärjestöjen kanavia ei ole käytettävissä ja halukkuus villien yritysten taholta puuttuu. Keinoksi päämäärään pääsemiseksi jää näin ollen sellaiset toimet, joihin nyt on ryhdytty.

Pääkirjoituksessa, ehkä tietoisesti, vähätellään niitä esiin tulleita ongelmia ja puutteita, joita kampanjan yhteydessä on havaittu. Todellisuudessa laiminlyönnit työ- ja palkka-asioissa villien yritysten kentässä ovat monenkirjavia ja todella karmaisevia, jollaisia ei kuvittelisi sivistysvaltiossa olevan.

Kuten pääkirjoitus toteaa on AKT tunnettu suoraviivaisesta toiminnastaan ja niin on myös tässä asiassa. AKT tulee toimimaan niin, että vain sopimuksia ja lakeja noudattavien yritysten on mahdollista toimia kuljetusmarkkinoilla. Tämän tulisi olla myös koko kuljetusalan ja koko yhteiskunnan tavoite.

Markku Viitanen
aluetoimitsija
Auto- ja Kuljetusalan
Työntekijäliitto AKT ry