Kirjoittajavieras -kolumni
Pentti Sokajärvi:
Mittavat päätökset
edessä

Yksi tärkeimmistä tänä syksynä Turun valtuustoon tulevista asioista on keskustan kehittäminen ja siihen liittyvät kaavaratkaisut. Valtuustoryhmillä on nyt ollut riittävästi aikaa sisäisiin arvokeskusteluihin ja mielipiteet ovat saaneet rauhassa kypsyä. Myös parkkiluolien suunnittelijat ovat voineet rauhassa verrata ja harkita eri vaihtoehtoja.

Kaupungin kongressistrategia on ensimmäisiä päätettäväksi tulevia asioita. Turku on viime vuosina menettänyt lukuisia kaupungille tärkeitä tapahtumia sopivien kongressitilojen puuttuessa.

Suuret koti- ja kansainväliset kongressit jättävät paikkakunnalle aina myös mittavan summan kipeästi kaivattuja kulutusmarkkoja. Nämä ovat menneet kongressiasiansa hyvin hoitaneiden muiden kaupunkien eduksi.

Oma Ikituurimme vaatii nyt pikaisesti päätöksiä alueen ja rakennusten peruskorjausta varten. Selvitysten mukaan järkevällä investoinnilla käännämme laskevan kongressiväen määrän nopeasti haasteelliseen nousuun.

Kolmas tärkeä päätös liittyy kaupungin jäteveden puhdistamiseen. Vanha puhdistamo on joko rakennettava uudestaan tai peruskorjattava perusteellisesti.

Asiantuntijat ovat esittäneet uudeksi puhdistamon paikaksi Kakolan alle rakennettavaa kallioluolastoa. Toiset asiantuntijat pitävät parempana vanhan puhdistamon peruskorjausta ja uudistamista.

Kustannuksiltaan molemmat ovat samaa suuruusluokkaa ja käsitelty tuote yhtä puhdasta. Päätökseen tulevatkin vaikuttamaan muut arvot. Päättäjien on mietittävä onko puhdistamon sijoittaminen keskelle kaupunkia, vaikkakin kallion sisälle, pitkällä tähtäimellä oikea ratkaisu. Samoin on selvitettävä minkä arvoinen on vanhan puhdistamon paikalla olevan tonttimaan uudelleen käyttö.

Edessä on myös päätös kaupungin oman liikennelaitoksen kohtalosta. Kilpailun alkaessa joukkoliikenteessä yhteistariffisopimuksen päättyessä myös kaupungin omat linjastot tulee pääsääntöisesti kilpailuttaa. Kunnallinen liikelaitos ei tässä kilpailussa pärjää.

Apulaiskaupunginjohtaja Juhani Määtän johtama kaupunginhallituksen työryhmä on saanut aikaa syyskuun loppuun tehdä esityksensä kaupunginhallitukselle, mikä liikennelaitoksen strategia tulee olemaan.

TLO on myös reagoinut avautuvaan kilpailutilanteeseen tekemällä oman esityksensä kilpailuttamisen vaihtoehdoksi.

Joukkoliikennelautakunta on merkittävien päätösten edessä.

Kirjoittaja Pentti Sokajärvi on turkulainen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen (kok).