Veteraaneja
muistettava

On sotainvalidien viikko. Toivonkin, että rintamalisään saataisiin se 60 mk/kk, joka on suunniteltu leikattavaksi kansaneläkkeen perusosasta. Tämä eduskunnan tiedoksi, kun se käsittelee valtion ensi vuoden talousarvioesitystä.

Sotainvalidi 20 pros.