Korkein oikeus suurremontin tarpeessa

Korkeimman oikeuden oikeusneuvos Eeva Vuori väitti hiljattain ilmestyneessä Suomen Kuvalehdessä seuraavaa: Jos varakas henkilö kavaltaa tuhat markkaa, sillä on hänelle pienempi henkilökohtainen merkitys kuin pienituloiselle ihmiselle, joka kavaltaa saman summan. Siten hänen syyllisyytensä on oikeudellisesti ajatellen pienempi.

Jos tämä on todella korkeimman oikeuden jäsenten yleinen kanta, tulisi sen nykyiset jäsenet vapauttaa tehtävistään ja heidän tilalleen tulisi valita uudet henkilöt. Tuomioistuimeen tulisi valita myös luottamusmiesjäseniä, esim. lautamiehiä kuten käräjäoikeuksiinkin. Näin saataisiin ns. tavallisten kansalaisten näkemykset esiin juttuja ratkaistaessa.

Kautta aikojen on ollut tunnettu tosiasia, että tuomioistuimet ja syyttäjät kohtelevat vähävaraisia ihmisiä ankarammin kuin varakkaita ja valkokaulusrikollisia. Olisi luullut, että ajattelussa olisi oikeuslaitoksen piirissä tapahtunut muutos tasa-arvoisempaan suuntaan.

Pettymys tässä suhteessa on valtava. Eeva Vuoren lausunto todistaa, ettei mikään ole muuttunut. Ökyrikkaat saavat mellastaa kuin sika pellossa aivan kuin Suomen laki ei koskisi heitä lainkaan.

Näin tulee ymmärrettäväksi se, etteivät syyttäjät ryhdy lainkaan syyttämään korkeimman oikeuden jäseniä ja näiden aviopuolisoja. Ovathan heidän varallisuutensa ja tulonsa niin suuret, etteivät he kuitenkaan mitään tuomiota saa, vaikka olisivatkin syyllistyneet rikokseen.

Kiitän Juhani Leppää siitä, että hän on tuonut esille Satavassa Vuorten kanssa tekemänsä kiinteistökaupan ja siinä käytetyn ns. mustan kauppahinnan. Tätä asiaa julkisuudessa puitaessa on tullut ilmi monia seikkoja, joiden johdosta korkeimmassa oikeudessa ja syyttäjälaitoksessakin täytyy pikaisesti tehdä täysremontti.

Tuomaritkin pitäisi voida erottaa muidenkin kuin tekemiensä virkarikosten johdosta. Oikeastaan heiltä tulisi vaatia enemmän kuin ns. tavallisilta kansalaisilta. Pitäisihän heidän tuntea laki muita paremmin.

Jarmo Merisaari
Oik.kand., Turku