Kakkospääkirjoitus 18.8.1997:
Keskukset vetävät kaikkia

Syrjäytymisen pelko ja yleinen epävarmuus ajavat ihmisiä syrjäseuduilta keskuksiin enemmän kuin toivo työpaikan saamisesta. Kaksi kolmasosaa Suomen maapinta-alasta eli 200000 neliökilometriä on jo jäänyt täysin asumattomaksi.

Tilastokeskuksen pääjohtaja Timo Relanderin arvion mukaan autioitumiskehitys jatkuu myös tulevaisuudessa. Tyhjeneviä alueita on myös suurten asutuskeskusten lähialueilla. Aiemmin muutettiin keskustoihin lähinnä työn saannin toivossa, mutta nykyisin muuttajia ovat niin nuoret, keskituloiset, työttömät kuin korkeamman koulutuksenkin saaneet.

Saatujen kokemusten perusteella esimerkiksi asuntopolitiikalla ei enää kyetä ohjaamaan muuttovirtoja. Parhaimmillaan sekin on vain tapahtuneen ilmiön hoitokeino, arvioi professori Olli Kultalahti.

Kansalaisten epävarmuuden ja syrjäytymisen vähentämisessä hallituksella on suuri urakka, jos todella halutaan pitää Suomi asuttuna. Puolueiden keskinäinen syyttely tuskin tässä asiassa paljon auttaa, vaikka sitäkin on viime aikoina harjoitettu.