Järjestäytynyt kalastusmatkailumafia?

Professori Johan Ahlqvist üVästanfjärdistä? kirjoitti perustellut mielipiteensä (TS 24.6.) viehekalastuslain vaikutuksista ja matkailukalastustaustasta.

Ahlqvist kertoi, että matkailuyrittäjät ja vuokramökkien rakentajat, jotka kalastus markkinointivaltteina ovat edistäneet Saaristomeren elinkeinoelämää, pelkäävät matkailukalastuksen joutuvan ulkopaikkakuntalaisten käsiin. Tilanne voi osittain olla näin, mutta on huomioitava, että kalastusmatkailu vaatii majoitustiloja, jotka ovat kiinteitä.

Ainakin oma yritykseni käyttää saaristossa olevia majoitus- ja saunapalveluja sekä tarvittaessa ruokailupalveluita. Markkinoin saaristoa ja sen tiettyjä kohteita käytännössä ilman minkäänlaista tukea esimerkiksi Turunmaan matkailuyhdistykseltä.

Omalla kotipaikallaan matkailukalastuspalveluja tarjoava yrittäjä on aina etulyöntiasemassa verrattuna ulkopaikkakuntalaiseen. Paikkakuntalainen tuntee vetensä, saa paremman katteen matkojen jäädessä üpois? ja voi tarjota monipuolisempaa kalastusta.

Useimmilla paikkakunnilla ei ole edes mahdollista saada kalastusopasta ja kunnon välineitä.

Ahlqvist kertoi yhdistyksemme perustamisen vaikutteista väärin. Suomen kalastusmatkailuyrittäjät ry:n perustamisella ei ole mitään tekemistä viehekalastuslain kanssa. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa, markkinointi ja varmistaa matkailupalveluiden laatutasoa. Yhdistyksen jäsenyydelle on asetettu tiettyjä vaatimuksia lakien ja asetusten noudattamisesta.

Yhdistyksen perustamiskokoukseen kutsuttiin saaristossa matkailukalastuksen parissa toimivia yrittäjiä ja sen lisäksi yhdessä alan julkaisussa kaikki asiasta kiinnostuneet.

Yhdistyksemme jäseninä on pääosin kalastusmatkailuyrittäjiä, jotka toimivat aktiivisesti kalastusoppaina ryhmän mukana. Jäseniä on ympäri Suomea aina Lappia myöten. Nämä yritykset ovat järjestäneet kalastusmatkoja vuosia jo ennen viehekalastuslakia.

Uskon, että esimerkiksi kesämökkiläisen ja ammattikalastajan kannalta ammattitaitoisen oppaan johdolla liikkuva ja kalastava turistiryhmä aiheuttaa vähemmän haittaa kuin ilman opasta vierailla vesillä ja huonolla kalustolla kulkevat kalastusmatkailijat.

Ari Pajukoski
puheenjohtaja
Suomen kalastus-
matkailuyrittäjät ry