Syrjintää työhönotossa

Euroopan unionin toimielinten työhönotossa näkee usein hakijoiden enimmäisikävaatimukseksi asetettavan 35 vuotta. Myös Suomessa julkisiin virkoihin nimitetään 25-30-vuotiaita saman muodollisen pätevyyden omaavien, mutta työkokeneempia nelikymppisten sijaan. Viisikymppiset työttömät ovat jo auttamattomasti ikääntyneitä hakemaan yksinkertaistakaan tehtävää.

Julkisten virkojen ja viransijaisuuksien täyttämisessä elää mafian henki. Paikan saa Suomessa lähinnä sukulaisuus- tai ystävyyssuhteiden perusteella. Kansanedustajat palkkaavat avustajikseen lähisukulaisiaan.

Joko kirves kaivoon?