Vain 18 vuotta
täyttäneille?

Tällä viikolla ovat opintiensä aloittaneet maamme päivälukioihin päässeet. Pitkin mennyttä kesää niihin pääsemättömät ja heidän vanhempansa ovat kyselleet muun muassa Kaarinan aikuislukiosta mahdollisuutta lukio-opiskeluun.

Tämän hetken säädösten mukaan alle 18-vuotias voidaan ottaa alkuislukion oppilaaksi kuitenkin vain perustellusta syystä: muun muassa mikäli työ, harrastukset, sosiaaliset syyt tai opiskelu toisessa, esimerkiksi ammatillisessa oppilaitoksessa estävät päivälukion käymisen.

Välittömästi peruskoulun jälkeen avautuva, koko nuorisoasteelle avoin lukiovaihtoehto aikuislukio ei siis tällä hetkellä ole. Se on tarkoitettu lähinnä 18 vuotta täyttäneelle aikuisväestölle.

Tähänastisten aikuislukiosäädösten eräänä ideana on ollut se, ettei aikuislukion peruskouluastetta ole mahdollista suorittaa ennen kuin varsinainen peruskoulun käymisikä on ohitse, eikä lukiota, ennen kuin opiskelija on ohittanut päivälukioiän. Pitääkö aikuislukioon päästä kuitenkin vasta 18 ikävuoden jälkeen?

Lukion aloittamisiän laskeminen 18:sta 16:een ei vähennä mitenkään aikuisopiskelun ideaa, koska valtaosassa aikuislukioita on muutenkin 18 vuotta täyttäneitä peruskouluasteen opiskelijoita ja eräissä muissakin aikuiskoulutuspaikoissa aikuiseksi lasketaan 18-vuotias.

Laskisiko aikuislukioiden tasoa se, että päivälukioista karsiutuneet pääsisivät niihin? En usko tähänkään, koska myös osa päivälukioihin päässeistä saattaisi päätyä iltaopiskeluun.

Kysymystä ei pitäisi nähdä tasokysymyksenä, vaan koulutusmahdollisuuksien entistä tasapuolisempana jakamisena. Yhteiskunnan koulutustarjonnassa on silloin jotain nurinkurista, jos osa päivälukioista on täynnä, ja samaan aikaan aikuislukioilla on valmiutta täydentää puutteelliseksi jäävää koulutustarjontaa, mutta ne eivät voi sitä tehdä.

Asia voitaisiin korjata tulevien koululakien säätämisen yhteydessä oikein: ei niin, että 16-17-vuotiaiden iltaopiskeluun kasataan uusia pakollisia taito- ja harjoitusaineita - se pidentää opiskelua suhteettomasti - eikä niin, että tilanteen annetaan vain olla nykyisellään.

Aikuisopiskelijoiden joukkoon sopii 16- ja 17-vuotiaita lukioasteella, koska heitä sopii sinne samoihin tiloihin aikuislukioiden peruskoulutasollakin - sama työssäkäyvien aikuisten opettamisen idea on molemmissa.

Kirjoittaja on Kaarinan aikuislukion va. rehtori.