Kakkospääkirjoitus 14.8.1997:
Asiantuntijat selvittämään
työmarkkinoiden muutoksia

Talousneuvosto on nimittänyt joukon asiantuntijoita selvittämään työmarkkinoiden tulevaisuutta. Hanke ei tule hetkeäkään liian aikaisin ottaen huomioon, millaisten muutospaineiden edessä suomalainen työmarkkinajärjestelmä jo nyt on.

Työryhmällä on vaativa urakka. Sen tehtävänä on muun muassa arvioida, miten väestölliset tekijät vaikuttavat työmarkkinoiden toimintaan, millaisia vaateita kansainvälisen talouden kehitys asettaa palkanmuodostukselle sekä työvoiman ammatilliselle ja alueelliselle liikkuvuudelle.

Työmarkkinoiden väestölliset ja rakenteelliset ongelmat ovat kärjistyneet nopeasti laman ja suurtyöttömyyden vuosina. Ollaan lähellä tilannetta, jossa maata vaivaa samanaikaisesti korkea pitkäaikaistyöttömyys ja työvoimapula osaamista edellyttävissä ammateissa.

Talousneuvoston pääsihteerin Seppo Leppäsen johtama asiantuntijaelin joutuu punnertamaan paljolti samojen kysymysten parissa kuin keväällä esityksensä jättänyt Emu-professoriryhmä. Suomen todennäköinen liittyminen Euroopan talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen on työmarkkinoidemme suurin muutoshaaste lähivuosina.

Valuuttaunionin toteutuminen poistaa kansallisen talouden ohjausvalikoimasta yhden ahkerasti käytetyn joustotekijän. Samalla paine muiden hintojen, ei vähiten työmarkkinoiden joustokykyä kohtaan lisääntyy.

Työelämän joustoista on puhuttu puhumasta päästyä koko kuluva vuosikymmen. Joillakin aloilla sanoista on edetty myös tekoihin, mistä metallin paikalliset sopimussovellutukset ovat hyvä esimerkki.

Yleisesti ottaen työmarkkinajoustot ovat kuitenkin varsin hahmottumaton asiakokonaisuus. Siksi Leppäsen työryhmältä on lupa odottaa mahdollisimman konkreettista otetta ja esityksiä.

Työryhmän on määrä saada työnsä valmiiksi ensi helmikuun loppuun mennessä. Seuraavan tupo-kierroksen pöydälle sen esitykset eivät näin ollen ehdi. Ehkä niin on parempikin, jotta laajakantoisia uudistuksia voidaan pohtia rauhassa ilman päivänkohtaisia intohimoja.