Kakkospääkirjoitus 13.8.1997:
Ongelmallinen energiafuusio

Kahden valtion energia-alan yrityksen Nesteen ja Imatran Voiman yhdistämisselvitys valmistuu kauppa- ja teollisuusministeriössä vielä tämän kuukauden aikana. Ilman selvitystäkin tiedetään, että tiettyjä etuja yhdistämisestä koituu, mutta on myös näkökohtia, jotka ovat omiaan puoltamaan varovaisuutta ja liiallisen yhdistämisintoilun hillitsemistä.

Kauppa- ja teollisuusministeri Antti Kalliomäki on tietysti oikeassa todetessaan, että päätösvalta kuuluu yksinomaan omistajalle eli valtiolle. Kysymyksessä on kuitenkin käytännössä lähes kaikkien suomalaisten yritysten ja jokaisen kansalaisen energiatarpeen tyydyttämisestä. Ei ole ollenkaan yhdentekevää häviääkö Nesteen ja IVO:n yhdistämisellä myös suomalainen energiakilpailu. Kilpailun katoaminen merkitsisi pahimmassa tapauksessa vain monopoliaseman tiivistymistä sekä sähkö- ja polttoaine-energian tarjonnassa.

Neste ja IVO ovat yhdessäkin vielä pikkutekijä maailman energiamarkkinoilla, mutta selvää on, että suomalaisella alan suuryrityksellä on paremmat menestymisen mahdollisuudet myös kansainvälisillä kilpakentillä kuin kahdella erillisellä yrityksellä.

Energia-alan lisääntyvä kansainvälistyminen on tosiasia, jossa suomalaistenkin on oltava mukana. Erityisesti Nesteen suhteet venäläisiin maakaasun toimittajiin ovat luomassa myönteistä tulevaisuudenkuvaa ja pohjustamassa menestymismahdollisuuksia eurooppalaisilla markkinoilla.

Suomalaisten energiankuluttajien kukkarosta ei tätä menestystä kuitenkaan pidä ulosmitata. Sekä Neste että Imatran Voima on alunalkaen perustettu suomalaisten omiksi energiayhtiöiksi ja niiden yhdistyessäkin tämä on pidettävä kirkkaana mielessä.

Selvityksen valmistuttua puhevalta on pääomistajan edustajana kauppa- ja teollisuusministeriöllä, mutta asia vaatii käytännössä niin hallituksen kuin eduskunnankin hyväksynnän. Kysymys on kansallisen energiapolitiikan suunnan määrittelystä pitkälle tulevaisuuteen.