Lohenkalastusta likaviemäristä

Aurajoesta on tällä vuosikymmenellä kehittynyt suosittu ja tärkeä keidas Turun seudun ja ympäristön virkistyskalastajille. Tämä on tulosta joen veden yleisestä puhdistumisesta ja Turun ympäristönsuojelutoimiston suorittamista mittavista merilohen ja meritaimenen istutuksista Halistenkoskeen. Syksyn lähetessä nämä meressä kasvavat kalat aloittavat kutunousunsa Aurajokeen. Tämän syksyn ensimmäiset vonkaleet ovatkin jo tarttuneet kalastajien vieheisiin.

Lohenkalastajien alituisena riesana on kuitenkin kaupungin viemäriverkkoon liittyvä likaviemärin purkausputki, joka aina sateen aikana syytää haisevan sisältönsä keskelle parasta lohiapajaa Halistenkosken alla. Kalastajat saavat irrotella koukuistaan lohien sijasta tamponeja, kondomeja ym. roinaa, mitä ihmiset huuhtelevat alas vessoistaan.

Esitin jo kolme vuotta sitten tällä samalla palstalla, että kaupungin ympäristönsuojelutoimiston olisi syytä tehdä jotain tämän viemärin sulkemiseksi. Ympäristönsuojelutoimisto vastasi, että pallo on kaupungin vesi- ja viemärilaitoksella. Kaikesta päätellen pallo on kuitenkin hukassa, koska asiassa ei ole tapahtunut mitään parannusta. Päinvastoin, nykyisin viemäri tulvii jokeen pienenkin sateen aikana, kun aikaisemmin tarvittiin rankkasade.

Halistentiellä on tänä vuonna tehty viemäritöitä, joiden seurauksena likaviemärin sisältö huuhtoutuu ilmeisesti entistä helpommin Aurajokeen. Ja virtaukset viemäristä eivät ole pieniä. Vaikka Halistenkosken virtaus olisi hyvinkin voimakas, työntää paksusta viemäriaukosta kovan sateen aikana purkautuva saastetulva sen syrjään.

Jos yksityishenkilö huuhtelisi wc:nsä sisällön käsittelemättömänä vesistöön, hän joutuisi epäilemättä syytteeseen ympäristörikoksesta. Onko kaupungilla jokin erityisoikeus tällaiseen toimintaan, vai onko kyseinen likaviemärin purkausputki luvaton? Kenen tehtäviin kuuluu puuttua epäkohtaan, koska ympäristönsuojelutoimisto ei sitä näköjään tee? Nykyisellään käsittelemätöntä viemärijätettä kulkeutuu lopulta muun muassa Uittamon ja Ruissalon uimarannoille. Pitääkö Aurajoen kalastajien omatoimisesti sulkea kyseinen viemäriaukko, koska viranomaiset eivät tee mitään asian korjaamiseksi?

Toinen kalastajien harmin aihe on vesilaitoksen suorittamat veden juoksutukset Halisten padolla. Kun kuivan kauden jälkeen vettä vihdoin alkaa virrata padon yli, patoluukut avataan levälleen. Siitä aiheutuva voimakas virtaus tekee kalastuksen Halistenkosken alueella lähes mahdottomaksi. Kun veden virtaus padon yli on loppunut juoksutuksen seurauksena, patoluukutkin suljetaan. Virtaus koskessa loppuu, jolloin lätäköihin loukkuun jääneet kalat, muun muassa istutetut lohenpoikaset joutuvat lokkien ja varisten nokkimiksi.

Patoallas on omiaan tasoittamaan virtauksen vaihteluita, mutta vesilaitoksen toimet vain korostavat niitä. Maalaisjärjellä on vaikeaa ymmärtää, mikä tarkoitus patoluukuista tapahtuvilla juoksutuksilla yleensäkään on. Kun vettä on riittävästi, se kyllä osaa virrata padon ylikin. Onko vesilaitoksella niin täydellinen omistusoikeus koko Aurajokeen, että se voi muista joen käyttäjistä piittaamatta mielivaltaisesti päättää sen virtauksen määristä ja ajoista? Ja myös siitä, virtaako joen alajuoksulla vettä vai viemärijätettä.

Tapio Korhonen