Emu sisältää
liian paljon riskejä

Emusta on tuotu esiin hyviä ja huonoja puolia. Kuitenkin Emu on kokeilu, jollaista ei ole vielä koskaan maapallon historiassa tehty. Se sisältää suuria riskejä. Osa näistä tunnetaan ja osa on täysin pimennossa päättäjille ja tavallisille kansalaisille, mutta historia opettaa niitä aina tulevan. Emu on Euroopan poliittisten johtajien kasinopeli, jossa panoksina ovat Euroopan itsenäiset valtiot.

Jos Emu toteutuisi sataprosenttisesti suunnitellulla tavalla, niin Suomen sisäiset olot eivät juuri muuttuisi parempaan eikä huonompaan. Emun positiivinen vaikutus näkyisi ainoastaan suurten vientiyritysten taseissa. Koska hankkeen onnistumisprosentti ei ole sata päättäjien kauniista puheista huolimatta, niin ajatus Suomen olojen huonontumisesta on realistinen.

Tämän perusteella odottaminenkin on tämän projektin kohdalla viisautta. Miksi vaarantaisimme omat kansalliset etumme, jos Emu osoittautuukin fiaskoksi?

Miikka Sammalisto