Turun tuomaristo
kesäterässä

Turun valtakunnallisilla operettipäivillä mestarikurssin ensimmäisessä kilpakonsertissa torstaina 31.7. tuomaristo - osittain tai kokonaan - oli todella pahasti kesäterässä, helteen herpaannuttama tai unettomuuden uuvuttama.

Puuttumatta tuomarityöskentelyn alkeelliseen ilmiasuun voi vain surullisena todeta, että loppukilpailun ulkopuolelle jätettiin pari tekniikaltaan ja äänenpuhtaudeltaan parasta laulajatarta.

Jos tuomarien samalle laulajalle antamat pisteet vaihtelevat yhdestä viiteen eikä edes perusteluja katsota tarpeelliseksi kertoa, alitetaan jo television Levyraadin taso.

Elleivät tuomarit ole tehtäviensä tasalla, kilpailu menettää arvokkuutensa ja nuoret kyvyt uskonsa.

Tuomaristoon tuskastunut