Lasten hauta-alue
säilyy siunattuna maana

Nimimerkki Älkää viekö veljeäni (TS 30.7.) ei hyväksy Turun hautausmaalla tapahtuvaa lasten hauta-alueen käyttötarkoituksen muuttamista. Hän pitää sitä haudan häpäisynä.

On verraten yleistä, että hauta-alueella tai hautausmaalla hautaaminen lopetetaan ja alue muutetaan puistoksi, kuten Helsingin Vanhan kirkon puisto.

Voimassaoleva lainsäädäntö lähtee siitä, että hautausmaan ylläpitäjällä on oikeus tehdä siellä ohjesäännön edellyttämällä tavalla tarpeellisia muutoksia. Eräs tällainen on haudan luovuttaminen uuteen käyttöön, kun aikaisempi hallintaoikeus on lakannut. Tätä ei nyt lastenhauta-alueella tule tapahtumaan.

Lastenhaudat on aikoinaan luovutettu kertahaudan ehdoilla määräajaksi. Kun se umpeutui, oikeutta haudan hallintaan ei enää voinut uusia. Kysymys on sopimuksesta, joka tehdään hautausmaan ylläpitäjän ja vainajan lähiomaisten kesken.

Turun hautausmaan lastenhauta-alue tulee säilymään osana siunattua hautausmaata. Itse asiassa hautausmaat ovat puistoja ja niitä hoidetaan puistoina. Entinen lasten hauta-alue saa arvokkaan leiman ja hyvän hoidon.

Mikä estää kirjoittajaa käymästä veljensä haudan paikalla niin usein kuin hän haluaa? Ei veljeä viedä minnekään maan povesta.

Jouko Hallia
tiedotuspäällikkö
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtym