Pääkirjoitus 1.8.1997:
Liikenteen uusi vaaratekijä
vai kuljetusalan rahasampo

Entistä pitemmät ajoneuvoyhdistelmät ovat sallittuja Suomen teillä tästä päivästä lähtien.
Entistä pitemmät ajoneuvoyhdistelmät ovat sallittuja Suomen teillä tästä päivästä lähtien.

Tästä päivästä lähtien Suomen teillä luvallisiksi tulevat enimmillään 25,25 metriä pitkät moduulirekat otetaan vastaan eri tahoilla varsin ristiriitaisin miettein. Jo Harri Holkerin hallituksen aikana kymmenkunta vuotta sitten hyväksytty jättirekkojen malli soveltuu nykyisellään vain Suomen sisäiseen liikenteeseen.

Uuden jättirekan käyttöönottoa on perusteltu liikenteen kansainvälisellä kehityksellä. Yllättävää kuitenkin, pitkien moduulirekkojen pääseminen muiden maiden kuin Suomen ja Ruotsin teille, näyttää nykyisin olevan kokonaan poissa laskuista. Muualla Euroopassa tullaan toimeen edelleen 18,75 metrin rekoilla.

Kiistatta on selvää, että entistä suuremmilla kuormilla kumipyöräinen tavarankuljetus tulee edullisemmaksi. Suomen kaltaisessa pitkien etäisyyksien maassa suuren kuorman kulkemisella on etunsa. On arvioitu, että kuljetustaloudellinen hyöty olisi noin 400 miljoonaa markkaa vuodessa.

Kysymys on kuitenkin paljolti siitä, millä hinnalla lopulta nämä edut lunastetaan. On syytä pelätä, että muun muassa liikenneturvallisuus heikkenee huomattavasti pitkien ajoneuvoyhdistelmien ilmestyessä vilkkaasti liikennöidyille teille.

Tiedossa jo on, että myös yhteiskunnalle koituu uudistuksesta sadoissa miljoonissa markoissa laskettavat lisämenot. Teiden kuntoa on monin paikoin parannettava moduulirekoilla liikennöitävään valmiuteen. Erityisesti ahtaiden risteysten uusiminen tulee kalliiksi.

Vähällä eivät pääse liikennöitsijätkään. Heidän lasketaan tarvitsevan myös satojen miljoonien panostuksen kaluston uusimiseen ennen kuin nykyistä suuremmat kuormat saadaan liikkeelle.

Tavalliselle tienkäyttäjälle moduulirekat epäilemättä merkitsevät lisääntyviä vaikeuksia muutenkin tukkoisilla Etelä-Suomen teillä. Yli 25 metrin mittaisen ajoneuvoyhdistelmän ohittamiseen soveltuvia paikkoja on moottori- ja moottoriliikenneteiden ulkopuolella vähän.

Liikenneturvallisuuden osalta ratkaiseva merkitys on sillä, millä asenteella ammattikuljettajat jatkossa lähtevät pitkine ajoneuvoineen matkaan.

Kiristynyt kilpailu ja siitä johtuva ainainen kiire ovat jo nyt silminnähden heikentäneet monin paikoin ammattikuljettajien liikennemoraalia. Jos suuntaus jatkuu pitkien autojen tullessa tielle, lisääntyvät vaaratilanteet varmasti. Entistä pitemmän, entistä leveämmän ja entistä korkeamman ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja on kiistatta maanteiden ehdoton kuningas. Hänen käyttäytymisestään liikenteessä riippuu niin koko liikenteen sujuvuus kuin yleinen turvallisuuskin.

Kumipyöräliikenteen kilpailukyvylle superrekat tuovat odotettua potkua kotimaan liikenteessä. Liikenneyhtiöiden ohella hyödyn korjaavat kauppa ja teollisuus, kun kuljetuskustannukset lastien suuretessa laskevat.

Suomi on tässä asiassa valintansa tehnyt eikä paluuta EU:n yleisiin rekkamittoihin näytä olevan. Kaluston pienentämisestä koituisivat miljardien kustannukset. Sitä ei kuljetusala kestäisi.