Tyyri ei tunne Naturaa

Kirjailija Jouko Tyyri käsittelee Natura 2000 -ohjelmaa kuin paraskin MTK:n propagandisti (TS 27.7.). Naturasta kirjoittaessaan Tyyrin olisi syytä unohtaa vihreä terrorismi ja muut lempiterminsä, sillä Natura-ohjelma toteutetaan riippumatta siitä, minkä värinen ympäristöministeri meillä on.

Natura-ohjelman teettäjä on Euroopan unioni. Natura-ohjelmallaan EU pyrkii säilyttämään luontonsa monimuotoisena eli noudattamaan Rio de Janeirossa 1992 allekirjoitettua kansainvälistä sopimusta.

EU:n tavoitteet on kirjattu sen tärkeimpiin luonnonsuojelusäädöksiin eli luonto- ja lintudirektiiviin. Natura 2000 on suojeltavien alueiden verkosto, jolla suojellaan jäsenmaiden tyypilliset ja tärkeät luontotyypit ja lajit. Tärkeät luontotyypit ja lajit luetellaan luontodirektiviissä, erityisesti suojeltavat lintulajit lintudirektiivissä. Esimerkkejä tärkeistä luontotyypeistä ovat palsasuot ja letot sekä lajeista hämeenkylmänkukka, saimaannorppa ja jokihelmisimpukka. Lintudirektiivin erityisiä suojelutoimia vaativista lintulajeista Suomessa pesivät mm. valkoselkätikka ja uivelo. Direktiiveissä ei tarkkaan määritellä, millaisia suojelumääräyksiä Natura-alueilla tulee olla. Kunhan kohdetta suojellaan riittävästi.

Suomessa on jo ennestään luonnonsuojelualueverkosto ja vahvistettuja suojeluohjelmia, joilla on melko tarkkaan sama tavoite kuin Natura 2000 -verkostolla. Vaikka ympäristöministeriön Natura-esitys perustuu niihin 95-prosenttisesti, se Tyyrin mielestä on omituinen.

Valtioneuvosto hyväksyy ympäristöministeriön Natura-esityksen - Tyyrin hallinnollisen munauksen - ennen kuin se lähetetään EU:n komission käsiteltäväksi. Komissio tekee ensi vuonna päätöksen siitä, mitä luonnonsuojelualueita yhteisö pitää tärkeinä. Suomen on sitten viimeistään vuonna 2004 varmistettava, että luonnonarvojen säilyminen turvataan sen Natura-alueilla.

Natura on ja pysyy. Tyyrin lailla Natura 2000 -hanketta ei pidäkään nähdä mörkönä - niidenkään, joille EU vielä sellainen on.

Terho Poutanen
Espoo