Veromarkkoilla ei pidä
tukea musiikkikansan juhlintaa

Turun Musiikkijuhlasäätiö näyttää ottaneen oppia Helsingin juhlaviikkojen tavasta järjestellä juhlatilaisuuksia. Tarkoittaa, että kaupunkien kokoon verrattuna tappiot ovat lähes samaa luokkaa. Nyt olisi kuitenkin syytä panna piste kaupungin harjoittamalle hurlumhei käytännölle veromarkkoja käsiteltäessä.

Turun kaupungilla ei ole syytä eikä ehkä oikeuttakaan ryhtyä pelastamaan musiikkijuhlasäätiötä konkurssista. Veronmaksajat eivät ole antaneet valtakirjoja, että luottamushenkilöt voisivat käyttää verovaroja niinkuin sika kerjäläisen eväsreppua. Jos kaupunginhallitus taikka valtuusto haluavat taata Musiikkijuhlasäätiön tuen, on heillä mahdollisuus siihen henkilökohtaisin takauksin. Verovaroja älköön käytettäkö siihen tarkoitukseen. Kansa on valinnut luottamusmiehensä ja -naisensa hoitamaan yhteisiä asioita, ei kaikenlaisten liiketoimien tukemiseen.

Turun Musiikkijuhlasäätiö on saanut pesämunansa ja hoitanut sen huonosti, joten k.o. säätiön taru on lopussa. On aika harkita, tarvitaanko Turussa kaupungin tukemaa juhlintaa? Annetaan yksityisten yrittäjien hoitaa homma, koska näyttää, että niin poliittiset kuin virkamiestahotkaan eivät pysty ilman jälkiselvittelyjä niistä selviytymään.

Olisi ehkä selvempää kuin kaupunki ainoastaan vuokraisi tilat kaikenlaisiin juhlatapahtumiin. Näin vältyttäisiin verovarojen väärinkäytöltä. Kyllä markkinavoimat hoitavat homman, samalla saadaan mukaan se terve kilpailu, joka niin kummasti piristää kaikkia liiketoimintoja.

Erik Koski