Nipistettiinkö tupossa
virkamiesten eläkkeitä

Saamieni tietojen - joskin vahvistamattomien - mukaan on hallituksen päätöksellä vuosille 1996-1997 tehty valtion eläkettä nauttivien eläke-etuuksiin radikaaleja ratkaisuja.

Vuonna 1996 eläkepalkasta on nipistetty 3.5 prosenttia ja vuoden 1997 eläkepalkasta 4.6 prosenttia, kymmenysosissa saattaa olla heittoa. Yhteensä siis kahden vuoden aikana 8.1 prosenttia.

Voiko tosiaan VEL-eläkelain piiriin kuuluvien pienipalkkaisten valtion virkamiesten ja -naisten eläketurvaan puuttua salaisella sopimuksella.

Saamieni tietojen mukaan muutos on sisällytetty viimevuosien ns. Tupo-päätöksiin. Muutos on ollut huomaamaton, koska työntekijöitä edustavat tahot joutuvat palkkaamaan juristinsa itse, kun taas valtiota edustava elikkä työnantajapuoli maksattaa juridiset kulunsa veronmaksajilla.

Onhan selvää, että valtion lakimiehet hakkaavat mennen tullen työntekijöiden omatoimiset ja itseoppineet lakimiehet.

Viimekertaiset neuvottelut lyötiin valtion työntekijöiden osalta lukkoon noin 10 minuutissa. Syy: rahaa ei ole, sitä ei anneta tai se on piilossa.

Pyytäisin kannanottoja arvoisilta virkaveljiltä ja -siskoilta esittämästäni asiasta. Ko. asia selvisi itselleni kuultuani virkaveljeä, joka jäi ansaitulle eläkkeelle viime vuoden keväänä ja ihmeteltyään eläkkeensä pienuutta soitti Valtiokonttoriin, josta ko. tieto hänelle lohkaistiin.

Pyytäisinkin Valtiokonttorin selvitystä asiaan.

Milloin ko. päätös on tehty, kenen toimesta ja millä periaatteella jos on?

Vaari J Miettinen