Presidentin valtaa
ei saa kaventaa

Presidentin valtaoikeuksiin ei saa kajota vaan ne on säilytettävä ennallaan hallitusta nimitettäessä ja uusien vaalien toimittamisessa. Perustelunani on se, että juuri hän on kansakunnan isä, setä erotuomari ja sovittelija, jolla on mahdollisuus lyödä nyrkki pöytään ja kutsua herrat puhutteluun. Näin Suomessa vältetään arvovaltakiistat ja kriisit.

Suomen lähihistoria ja eritoten vuoden 1918 sota ovat osoittaneet oikeaksi, että päätös eduskunnan osan korostaminen korkeimman vallan haltijana sisä- ja ulkopolitiikassa ei ole viisas ratkaisu. Huolimatta siitä, että ajoittain jotkut ryhmät tai puolueet on jätetty syrjään hallituksesta, lähes kaikki ovat olleet muodossa tahi toisessa edustettuina valtionelimissä.

Aki Elmeri Seppänen
sosionomi, Turk