Kansanäänestys vaatii
puolueetonta tietoa

Perustuslakivaliokunta on vuonna 1935 lausunut: Kansanäänestyksen kohteena saattavat olla ainoastaan sellaiset kysymykset, jotka kuuluvat yleensä kansalaisten kokemus- ja tietopiiriin.

Tällä perusteella voidaan katsoa, että EU-kansanäänestys oli nulliteetti, koska kansan tietoisuus perustui yksinomaan median manipulaatioon. Myöskin tasavallan johdolta, hallitukselta ja eduskunnalta puuttuivat riittävät tiedot EU:hun liittymisen seurauksista.

Nyt saatujen kokemusperäisten tietojen perusteella on kansalaisilla riittävästi tietoa EU:sta ja sen vaikutuksista tavallisten kansalaisten elämään. Rahaan liittyvistä kysymyksistä on kansalaisilla riittävästi kokemusperäistä tietoa mm. niistä vaikutuksista, jotka liittyvät markan lopettamiseen ja Emun tulemiseen.

Julkisessa sanassakin on eri yhteyksissä todettu, että EU ja Emu merkitsevät de facto Suomen kansanvaltaisen tasavallan päättymistä ja itsenäisyyden menettämistä. Koko EU-järjestelmää voidaan perustellusti verrata Hitlerin tavoitteeseen diktatuurivaltiosta, jonka tarkoituksena oli mitätöidä kansanvalta kokonaisuudessaan.

Kansan piirissä on tullut yllättävän voimakkaasti esille käsitys, jonka mukaan mafia lonkeroineen on saanut voimakkaan otteen EU:n piireissä. Tämä osaltaan selittää sen, että miljardit ovat julkisen sanan mukaan kadonneet hämäryyteen.

Rehellisellä kansanäänestyksellä voidaan pelastaa Suomen tasavallan itsenäisyys, omavaraisuus ja kansalaisten vapaa asema maassaan.

Jos kansan enemmistö haluaa Suomi-nimisen valtion päättymistä, on kansa samalla päättänyt alistua orjan asemaan diktatuurissa.

Olli Rainio
sotaveteraani, asessori