Kakkospääkirjoitus 25.7.1997:
Läänikohtaisen viehekortin
hinta ei viehätä kalastajia

Eduskunnassa ja julkisuudessa käytiin viime vuonna näyttävä poliittinen taistelu uuden kalastuslain sisällöstä. Varsinkin läänikohtaisen viehekortin ympärillä esiintyi poikkeuksellisen paljon intohimoja puolesta ja vastaan.

Kalastuslaki joka tapauksessa uusittiin. Onkiminen ja pilkkiminen vapautettiin maksuttomaksi jokamiehenoikeudeksi. Virvelöintioikeutta lavennettiin läänikohtaisen, 150 markan hintaisen viehekortin avulla. Alle 18-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat vapautettiin paitsi viehekorttimaksusta, myös 80 markan hintaisesta kalastuksenhoitomaksusta kokonaan.

Nyt kesähelteillä on herätty huomaamaan, että viehekortteja on lunastettu selvästi odotettua vähemmän. Toukokuussa lunastettuja kortteja oli vain 30000, mutta kesäkuun loppuun mennessä lääniluvan oli maksanut sentään jo noin 66000 henkilöä. Heinäkuussa lunastustahti on tiettävästi ollut myös varsin kohtuullinen.

Kun valtion tulot uhkaavat joka tapauksessa jäädä kymmeniä miljoonia markkoja ennakoitua pienemmäksi, kalastusasioista vastaava ministeri Kalevi Hemilä ehti jo vaatia kalastuksenhoitomaksun palauttamista yli 65-vuotiaille. Joku Rkp:n kansanedustaja ehdotti myös valtakunnallista, 500 markan hintaista viehekorttia tilanteen pelastamiseksi.

Nämä toimenpiteet tuskin kuitenkaan auttaisivat kokonaistilannetta mitenkään. Päinvastoin kalastuslupien hintaa pitäisi mieluummin laskea kuin korottaa.

Kun vielä muutama vuosi sitten sai oman kunnan tutuilla kalavesillä virvelöidä 30 markan hintaisella kalastuksenhoitomaksulla, nyt joutuu samasta harrastuksesta pulittamaan yhteensä 230 markkaa.

On ymmärrettävää, että varsinkin satunnaisella virvelöijällä houkutus laittomaan kalastukseen on suuri. Jos kalastusmaksut olisi pidetty vieläkin nykyistä maltillisempana, valtion saama kokonaispotti olisi mitä ilmeisemmin ollut suurempi.

Joka tapauksessa viehekortin läpimeno kansan keskuudessa vaatii oman aikansa. Nyt pitää rauhassa odottaa tämän kesän kokemuksia ennen uusia toimenpiteitä.