Kakkospääkirjoitus 20.7.1997:
Suomi kohtelee huonosti

Ihmisoikeuksia Etyj-maissa tarkkaileva kansainvälinen Helsinki-liitto IHF antaa hiljakkoin julkaistussa vuosiraportissaan Suomelle ankaraa sapiskaa. Järjestön mukaan ulkomaalaisia ja kansallisia vähemmistöjä kohdellaan maassamme huonosti.

Aikoinaan Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöprosessin kylkiäisenä syntynyt kansalaisjärjestö käsittelee yksitellen ja konkreettisin esimerkein Etyj-maiden ihmisoikeusloukkauksia. Äkkiseltään on sangen hämmentävää löytää Suomi tästä joukosta.

Ällistyksen aiheuttaa se, että suomalaiset ovat tottuneet pitämään itseään demokratian, avoimuuden ja perusoikeuksien mallimaana. Helsinki-liiton raportti ei tätä kuvaa kiillota. Päin vastoin, kritiikin sijaa näyttää löytyvän runsaasti.

Erityisesti IHF kiinnittää huomiota turvapaikanhakijoiden ja muiden ulkomaalaisten asemaan. Viranomaisten toiminta on heidän asioissaan tehotonta, yleinen suhtautuminen usein syrjivää ja jopa rasistista. Moitteita tulee myös vankilaoloista sekä romaanien ja saamelaisten kohtelusta.

Kaiken pahan taustalta raportti löytää Suomen nykyisen, vuonna 1993 voimaan tulleen ulkomaalaislain. Se on IHF:n mukaan entisestään tiukentanut ulkomaalaispolitiikkaa sekä vaikeuttanut pakolaisten ja siirtolaisten tuloa Suomeen.

Viranomaisten käyttämä turvallisten maiden lista, jonka nojalla tietyistä maista turvapaikkaa hakevat voidaan käännyttää tapausta tarkemmin tutkimatta, on Helsinki-liiton mielestä vähintään kyseenalainen.

Monissa Suomen turvalliseksi luokittelemissa maissa on tapahtunut vakavia ihmisoikeuden loukkauksia. Esimerkkeinä mainitaan Venäjä, Bulgaria, Unkari ja Slovakia.

Ihmisoikeuskysymykset eivät ole kuuluneet kansallisen poliittisen agendamme kärkipäähän. Sitä osoittaa esimerkiksi Suomen varsin myöhäinen liittyminen Euroopan neuvostoon. Kylmän sodan jälkeisissä oloissa perinteiseen kyyniseen yliolkaisuuteen ei ole kuitenkaan enää perusteita.

Asennemuutos on parasta aloittaa sieltä, missä ongelmat ovat lähinnä. IHF:n kritiikissä riittää yllin kyllin osoitetta.