Kansanvallan päivä

Heinäkuun 17. päivänä vietettiin Suomessa jälleen kansanvallan päivää. Vaikka harva tietää juhlapäivän olemassaolosta ja vielä harvempi sitä juhlii riippumatossa tai uimarannalla, niin itse asia olisi jopa laulun arvoinen.

Suomalaiset elävät edelleen hieman omituisessa ristipaineessa; herraviha ja herran pelko elävät sulassa sovussa suomalaisten keskuudessa. Kansanvaltaisessa yhteiskunnassa herran pelolla ei ole sijaa, joten matka aitoon kansalaisyhteiskuntaan on pitkä.

EU-tasolla läheisyysperiaate ei ole mitenkään ollut suomalaisten apuna, periaate nimittäin vaatii tekoja jotta unelmasta tulisi täyttä totta.

Paikallisesti sen sijaan on hyviäkin mahdollisuuksia kehittää demokratiaa niin, että asukkaat pääsevät vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin. Esimerkkinä voidaan mainita varissuolaisten huoli uuden väestönsuojan/paikoitustilan poistoilmapiipun sijoituksesta. Suunnitelman mukaan pakokaasut johdetaan ala-asteen ja pallokentän välittömään läheisyyteen.

Kaupunginhallituksen päätösesityksen mukaan hormin siirtoon ei ole taloudellisia edellytyksiä, mutta että ilman laatua mitataan säännöllisesti. Niinpä niin, Turun keskustassakin ilman laatua mitataan päivittäin ja ilman laatu todetaan useimmiten kehnoksi (samalla kun ihmetellään, miksi keskusta ei ole asuinalueena houkutteleva). Keskustassa on myös runsaasti kouluja ja ne oikeistopoliitikot, jotka väittävät, että koska keskustan koululaiset kärsivät pakokaasuista kärsikööt varissuolaisetkin, ovat käsittäneet kestävän kehityksen periaatteen täysin väärin.

Voimakkaan painostuksen jälkeen varissuolaisia koskeva asia jäi kaupunginhallituksessa toisen kerran pöydälle 28.7. saakka.

Yksi syy siihen että niin moni kaupunkilainen ei edes yritä vaikuttaa asioihin liittyy tietysti rahaan. Kuitenkin on hyvä muistaa, että kaikki on suhteellista. Asiat on pantava tärkeysjärjestykseen. Uuden kuntalain mukaan kuntalaisille pitää tiedottaa tärkeistä asioista entistä tehokkaammin. Se on hyvä, mutta se ei tarkoita sitä, että kuntalainen saa vapaasti puhua mutta häntä ei tarvitse kuunnella.

Turkulaistenkin on syytä aktiivisesti juhlia kansanvallan päivää vasta sitten, kun virkamiehet ja päättäjät ovat lomiensa jälkeen taas paikalla. Eli melkein kaikkina päivinä paitsi 17.7.

Kirjoittaja on turkulainen Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen