Potilaan hoitopaikan
valintakysymystä
selvitetään edelleen

Turun Sanomien Mielipiteet-sivulla kysyttiin 8.7. lääninhallituksen virkamiehiltä, mihin toimenpiteisiin he terveydenhuollon valvojina ovat ryhtyneet Turun kaupungin terveyslautakunnan 16.6.1997 tekemän päätöksen johdosta. Tuolloin lautakunta päätti lehtitietojen mukaan maksusitoumuskäytäntöön siirtymisestä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella ei-kiireellistä kirurgista hoitoa tarvitsevien potilaiden osalta.

Päätöksen tarkoituksena on keskittää turkulaisten potilaiden hoito Turun kaupunginsairaalaan ja Turun yliopistolliseen keskussairaalaan.

Lääninhallitus on 1.7.1997 pyytänyt päätöksen johdosta selvityksen Turun kaupungilta ja tulee kuulemaan asiassa myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä sekä muita tahoja. Tämän jälkeen lääninhallitus tekee asiassa ratkaisunsa.

Jo tässä vaiheessa on kuitenkin ilmeistä, että mikäli potilasta hoidetaan sairaanhoitopiiriin kuuluvassa aluesairaalassa, on Turun kaupungin tämä hoito sairaanhoitopiirille korvattava. Hoitoon ottamisesta kyseiseen sairaalaan lääkärin lähetteen perusteella antaa ohjeet kyseisen sairaalan johtava lääkäri.

Kunnalla on oikeus itse tuottaa tai hankkia asukkailleen erikoissairaanhoitoa. Missä määrin tällöin voidaan rajoittaa asukkaiden oikeutta päästä hoitoon siinä sairaanhoitopiirissä, johon kunta jäsenenä kuuluu? Tämä tullaan perusteellisesti selvittämään. Vähintäin hoidon järjestämisestä tulisi yhdessä sopia kunnan ja sairaanhoitopiirin kesken.

Järjestelyllä ei myöskään voida saattaa yhden kunnan asukkaita muita sairaanhoitopiirin asukkaita huonompaan asemaan hoitoon pääsyssä. Lainsäädännöstä riippumatta rajoitettukin mahdollisuus hoitopaikan valintaan ylläpitää myös kilpailua, joka parantaa sairaanhoidon laatua.

Aki Linden
Lääninlääkäri