Pääkirjoitus 2.7. 1997
Emu-asenteet omaksuttu,
tiedon taso edelleen heikko

Niin paljon kuin Euroopan talous- ja rahaliitto Emusta on parina viime vuonna puhuttu, aiheesta tiedetään vieläkin liian vähän. Kuvaava on SAK:n tuore selvitys. Sen mukaan vain 16 prosenttia keskusjärjestön luottamushenkilöistä arvioi, että heillä on riittävästi tietoa oman Emu-kannan muodostamiseen.

Ay-aktiivien epävarmuus on sitäkin yllättävämpää, kun ottaa huomioon, millaisen tehovalistuksen kohteena he ovat olleet. SAK järjesti keväällä Emu-kenttäkierroksen, jonka tilaisuuksia pidettiin 51 paikkakunnalla. Niihin osallistui kaikkiaan noin 3200 luottamushenkilöä.

Kokonaan oppi ei kuitenkaan näytä kaatuneen ojaan. SAK:n järjestöjohto on saanut kenttäväen vakuuttuneeksi ainakin siitä, että Emua pitää vastustaa, jos se merkitsee palkkojen alentamista. Yhdeksän kymmenestä asettui tälle kannalle.

Melkein yhtä moni oli sitä mieltä, ettei talous- ja rahaliittoon meno saa horjuttaa työehtosopimusten yleissitovuutta, eikä johtaa julkisten palvelujen alasajoon. Lähes kaksi kolmesta oli sisäistänyt rahaliiton ja matalan inflaation välisen kytkennän.

Yli puolet uskoi, että Emun jäsenyys vakauttaa rahan arvoa. Saman verran arveli, ettei Suomen talous voi jatkaa entistä menoa, vaikka jättäytyisimme järjestelyn ulkopuolelle.

SAK:n kenttäkyselyn tulokset osoittavat, miten suhteellista tietäminen ja tietämättömyys ovat. Vaikka selkeä enemmistö ay-aktiiveista pitää Emu-tietojaan yleisesti liian vaillinaisina, hankkeen eräisiin yksityiskohtiin osataan epäröimättä ottaa kantaa.

Mielipiteen varmuus on suurimmillaan kysymyksissä, joita ay-liikkeen johto on pitänyt palkansaajille strategisesti eli oman edun valvonnan kannalta tärkeimpinä. Niissä oikeaa asennetta on arvatenkin markkinoitu luottamushenkilöille ainakin yhtä aktiivisesti kuin tasapuolista ja kokonaisvaltaista tietoa.

Tätä taustaa vasten haiskahtaa hieman farisealaiselta SAK:n osastopäällikön päivittely, jonka mukaan Emu-tiedon tarve on yhä suorastaan huutava (HS 1.7.). Onhan järjestöjohdon linja omaksuttu kentällä kerrassaan erinomaisesti.

Joka tapauksessa SAK aikoo jatkaa Emu-valistusta ensi syksynä. Talkoisiin on pyydetty nyt myös työnantajapuolta. Teollisuuden ja työnantajien TT on ilmoituksensa mukaan valmis yhteisen Emu-materiaalin jakamiseen.

Palkansaajien keskusjärjestössä katsotaan, että työpaikoilla rahaliitosta on puhuttu toistaiseksi aivan liian vähän. Se pitää epäilemättä paikkansa. Silti SAK:sta heitetty ehdotus, jonka mukaan Emu-keskustelua ryhdyttäisiin yrityksissä käymään yt-menettelyssä, kuulostaa kovin byrokraattiselta ongelman ratkaisulta.

Kannettu vesi ei pysy kaivossa, eikä väkinäinen valistus ihmismielessä. Parhaiten Emu-informaatio menee perille, jos se perustuu työyhteisön osapuolten spontaaniin haluun selvittää, mitä rahaliiton jäsenyys juuri meidän yrityksellemme merkitsee.