Kaikkihan me haluamme
vain lapsen parasta

Nykyään puhutaan paljon huostaanotetuista lapsista ja heidän kohtalostaan. Mielipiteitä siitä, miten huostaanotot vaikuttavat lapsiin, on monia. Joidenkin mielestä lapsesta voi kehittyä tasapainoinen ja onnellinen ihminen, vaikka hän joutuisikin asumaan erossa biologisesta taustastaan. Tutkimustulokset osoittavat yhä useammin, että on tärkeätä lapsen kehitykselle, ettei yhteys biologiseen taustaan katkea milloinkaan.

Entistä enemmän on alettu tekemään töitä sen eteen, että perheet pysyisivät koossa. Lastensuojelulakihan on lapsen etua ajava laki ja aina pitäisi olla kysymyksessä vain lapsen etu. Valitettavan usein kuitenkin näitä huostaanotettuja lapsia ei haluta kotiuttaa ollenkaan.

Vaikka vanhemmat pystyvät poistamaan elämästään ne syyt, jotka ovat johtaneet huostaanottoon ja saavat usein vielä perheenlisäystä (joita ei tarvitse huostaanottaa) niin sijoitettuja lapsia ei anneta enää koskaan takaisin kotiin. Syntyy ristiriitaisia tilanteita, joissa sisarusparvet asuvat erillään toisistaan ja lapsi, joka asuu erillään perheestään, tulee aina syyttämään itseään ja etsimään itsestään vikoja miksi näin on käynyt. Tilanne ei myöskään ole helppo niille sisaruksille, jotka asuvat kotona.

Olemmekin perustaneet tukiyhdistyksen kaikille sellaisille ihmisille, jotka ovat joskus joutuneet kokemaan edellämainitun kaltaista. Yhdistyksen nimi on Elämän Siipirikot ja puh. 03-6380799 tai osoite, johon voi kirjoittaa on: Sirpa Reini, Karhitie 3 C 51, 13500 Hämeenlinna.

Entä, miksi sijaisvanhemmiksi hyväksytään pareja, joilla on lapsettomuusongelma? Nämä parit omivat kokonaan heille sijoitetun lapsen. Onko kysymyksessä ehkä rahansäästö, sillä huostaanotetun lapsen saa ilmaiseksi ja hänestä on jopa tuloa perheelle, kun taas normaali adoptiolapsi maksaa 30000-60000 markkaa. Maailma on täynnä orpoja lapsia, joille uusi äiti ja isä ovat tarpeen.

Vaikka laki velvoittaa sijaisvanhempia antamaan lapsen saada tavata vanhempiansakin, eivät ennalta sovitut tapaamiset onnistu, kun ja jos sijaisperhe jättää ovelle lapun, jossa ystävällisesti ilmoitetaan, että ollaan retkellä, tullaan joskus myöhemmin.

En tahdo mustamaalata kaikkia sijaisperheitä, vaan tiedän että sijaisvanhempien joukossa on todella ihania ihmisiä. Tarkoitukseni on saada ihmiset huomaamaan, kuinka paljon hallaa epärehelliset sijaisvanhemmat saavat aikaan. Oikeamielinen sijaisvanhempi tietää jo tehtävän vastaanottaessaan, että lapsi asuu heillä vain tilapäisesti, kunnes lapsen omassa kodissa ovat asiat taas kunnossa.

Sirpa Reini
Hämeenlinna