Pääkirjoitus 25.6.1997:
Komissaari Kinnock kehui
itärajan sujuvaa liikennettä

Euroopan komission liikennepolitiikasta vastaava komissaari Neil Kinnock teki maanantaina historiaa vierailemalla Suomen ja Venäjän rajanylityspaikoilla. Hän on ensimmäinen komission edustaja, joka on tutustunut EU:n uuden itärajan liikenneoloihin.

Kinnockin kerrotaan olleen sangen tyytyväinen näkemäänsä. Liikenne Vaalimaalla ja sen vastaisella Torfjanovkan tulli- ja raja-asemalla sujuu kuulemma hyvin. Merkittäviä ongelmia ei komissaarin mukaan enää ole.

Kinnockin optimismia ei tuntunut häiritsevän se, että samaan aikaan Viipurissa ja Torfjanovkassa virui parikymmentä suomalaisrekkaa, jotka ovat viime viikosta asti odottaneet tulliselvitystä. Komissaarille riitti Venäjän liikenneministerin Nikolai Tsahin selitys, jonka mukaan kyse oli tullirikkomuksista.

EU:n liikennekomissaarin suhtautuminen ja johtopäätökset vaikuttavat lievästi sanoen kummallisilta. Hänen pitäisi tietää, millaista jatkuvaa takeltelua itärajan tavaraliikenne on viime kuukausina ollut. Varsinkin, kun Kinnock itse on keskustellut aiheesta muun muassa Moskovassa.

Rekkaliikennettä ei ole kiusannut vain venäläisen tullin hitaus ja tehottomuus, vaan myös laittomien maksujen ja verojen perintä. Liikennöitsijöitä ja kuljettajia yritetään rahastaa toinen toistaan röyhkeämmin keinoin. Miliisi laskuttaa suomalaisrekkoja täysin mielivaltaisesti. Ken ei maksa, joutuu vielä suurempiin vaikeuksiin.

Rajajärjestelyjä on yritetty saada säälliselle tolalle sekä neuvotteluin että boikoteilla painostamalla. Viimeksi toukokuussa suomalainen kuljetusalan valtuuskunta kävi Moskovassa hieromassa sopua rekkaliikenteen tullauksen pelisäännöistä. Neuvottelupöytäkirja jäi allekirjoittamatta.

Ongelmiin on etsitty ratkaisua myös hallitustasolla. Tulokset ovat jääneet sielläkin laihanlaisiksi.

Kun edellinen liikenneministeri Tuula Linnainmaa neuvotteli kollegansa Tsahin kanssa, tämä piti tiukasti kiinni väitteestä, jonka mukaan Venäjän rajaliikenteessä noudatetaan maan lain ja kansainvälisten sopimusten säädöksiä. Ei ihme, jos moisella asennoitumisella suma seisoo.

Linnainmaan seuraaja, liikenneministeri Matti Aura, joka isännöi Kinnockia ja Tsahia Vaalimaalla, ei ollut tilanteeseen lainkaan niin tyytyväinen kuin vieraansa. Häneltä olisi odottanut kuitenkin jämäkämpää otetta kritiikkinsä esille tuomiseen.

Suomen kannalta ei ole suinkaan yhdentekevää, millaisen käsityksen EU:n liikennekomissaari saa Vaalimaan ja muiden rajanylityspaikkojen toimivuudesta. Hänen näkemyksensä on tuota pikaa myös unionin virallinen näkemys. Siksi rajaliikenteen ongelmia tulisi eritellä realistisesti ja kaunistelematta.

Tilaisuuksia aiheen esille ottamiseen on näinä päivinä onneksi viljalti. Helsingissä paraillaan kokoontuva yleiseurooppalainen liikennekonferenssi on siihen mitä sopivin foorumi.