Lapsen
parasta
ajatellen

Mikko Immonen ja muut eksyneet! Jokaisen lapsen oikeus on saada hoivaa ja huolenpitoa - niin päivällä kuin yöllä - omilta vanhemmiltaan silloin kun se vain on mahdollista. Ja jokaisen vanhemman, jolla asiat ovat niin hyvin, että voi itse hoitaa tekemänsä lapset, tulisi olla ikionnellinen saadessaan seurata lapsensa kasvua ja kehitystä. Itse lasta neuvoen ja tukien. Se on nimenomaan kotona olevien vanhempien etuoikeus!

Eija Nieminen
lapsen oikeuksien puolesta