Vuoren juttu on
edelleen kesken

Viime kuukausina valtavan huomion saanut Eeva Vuoren tapaus on tavan takaa julistettu loppuun käsitellyksi. Viimeksi eduskunnan oikeusasiamies Lauri Lehtimaja katsoi, että kysymyksessä oli Eeva Vuoren osalta rajatapaus ja että hän olisi itse syyttänyt Vuorien pariskuntaa veropetoksesta (TS 20.6.). Sen sijaan oikeusasiamies ei pitänyt moitittavana Eeva Vuoren menettelyä korkeimman oikeuden tuomarina hänen osallistuttuaan Lepän valitusluvan käsittelyyn, vaikka korkein oikeus on itse myöhemmin todennut Vuoren jääviksi.

Syytettä veropetoksesta ei voida enää jutun vanhentumisen vuoksi nostaa. Totuus asiassa uhkaa jäädä ikuisiksi ajoiksi selvittämättä, koska juttua ei ole käsitelty suullisesti ja julkisesti puolueettomassa tuomioistuimessa. Tapaus loukkaa kansalaisten oikeustajua ja nakertaa tuomioistuimia kohtaan tunnettua luottamusta. Myös asianomaisten henkilöiden itsensä kannalta se on kohtuuttoman ikävä - varsinkin nyt oikeusasiamiehen arvovaltaisen langettavan lausunnon jälkeen - koska heille ei ole annettu reilua mahdollisuutta osoittaa itseään syyttömiksi.

Oikeusasiamiehen ratkaisuun sisältyy looginen ristiriita. Kun Eeva Vuoren syyttämiseksi veropetoksesta on oikeusasiamiehen mielestä ollut todennäköisiä syitä, niin silloin Eeva Vuori on samalla todennäköisyydellä tiennyt osallisuudestaan rikokseen saman asianosaisen kanssa, jonka asiaa hän on tuomarina käsitellyt. Tällöin kysymyksessä on tahallinen virkarikos eikä enää pelkkä esteellisyyssäännösten tulkinta. Miksi oikeusasiamies sitten katsoo, ettei Vuori tuomarina ole menetellyt moitittavasti?

Luultavasti oikeusasiamies on tällä kohtaa ajatellut jääviyssäännösten tulkinnanvaraisuutta eikä niiden rikkomisesta yleensä syytteitä nostetakaan. Ainakin eräässä tapauksessa hovioikeus on kuitenkin ilmoittanut lautamiehen jääviydestä oikeuskanslerinvirastoon, koska oli syytä epäillä, että tämä oli syyllistynyt virkarikokseen. Kyseinen lautamies oli nimittäin osallistunut aikaisemmin teknisen lautakunnan jäsenenä rikosilmoituksen tekemiseen asiassa ja myöhemmin istunut lautamiehenä saman asian käsittelyssä käräjäoikeudessa. Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen huomautti lautamiestä jääviyssäännösten rikkomisesta (HS 21.4.1996).

Mahdollinen virkarikos ei ole vielä vanhentunut. Siihen vaikuttavana kysymyksenä voitaisiin samalla aikaisempaa luotettavammin selvittää, tiesikö Eeva Vuori pimeän kauppahinnan maksusta. Tässä jutussa Lepän pariskunnalla on totuusvelvollisuus, koska he eivät ole itse epäiltyinä rikoksesta.

Oikeusasiamies Lehtimaja on jäävi käsittelemään Vuoren syyteharkintaa, koska hän on tämän kollega korkeimmassa oikeudessa, josta Lehtimaja on virkavapaalla. Sen vuoksi oikeuskanslerin tulisi ottaa asia harkittavakseen ja suhtautua oikeusneuvoksen erehtymiseen lainluvussa ainakin samalla vakavuudella kuin maallikkolautamiehen hairahdukseenkin.

Antti Jokela
professori, Turku