Pääkirjoitus 19.6. 1997
Turun valtuusto hahmotti lähivuosien tulevaisuutta

Euroopan unionin kielikuvista juna on pudonnut kyydistä. Hollantilaiset toivat tilalle keittiön. Keittiö voi näyttää sekasortoiselta, mutta siellä tehtävä ruoka on pääasia.

Turun kaupunginvaltuusto kokkasi maanantai-iltana annosta, jonka nimeksi lopulta tuli Kehittyvä Turku-asukkaiden hyvinvoinnin perusta. Lopputulos muistuttaa pyttipannua. Siihen on otettu sitä, mitä on - ja kevään mittaan valmistellussa visiossa on vähän kaikkea.

Pysähtyneisyyden ajan viisivuotissuunnitelmilla on pyyhitty hyllyjä ja tilalle on otettu strategioita, visioita ja missioita - aina kulloisenkin tarpeen mukaan.

Koska tulevaisuus tehdään tänään, halutaan nähdä kaikki mahdolliset vaihtoehdot ja valita niistä ne, jotka halutaan rakentaa tai edes vaikuttaa niiden mahdollistumiseen.

Kuntasuunnitelmia tavattiin kutsua toiveiden tynnyreiksi, koska niihin kukin ryhmä ja valtuutettukin sai kirjata tavoitteeksi nimetyt toiveensa. Suunnitelmaa käytettiin yhtä paljon vaalityössä kuin kunnan todellisessa kehittämisessä.

Turulla on visio, jonka mukaan kaupunki haluaa olla kansainvälinen Itämeren kasvukeskus, joka tarjoaa erinomaiset puitteet osaamiseen perustuvalle yritys- ja palvelutoiminnalle sekä asumiselle ja vapaa-ajalle.

Turun asema lounaisen ja läntisen Suomen valtakunnan osakeskuksena sekä yritysten ja investointien sijoittumiskohteena on vahva. Tasokkaat ja kilpailukykyiset palvelut luovat edellytykset asukkaiden hyvinvoinnille ja elinkeinoelämälle.

Visio, joka merkitsee myös kuvitelmaa, on helppo allekirjoittaa. Näin pitäisi olla.

Vision kirjoittajat toteavat, että sen toteutumisen perusedellytys on kaupungin ja keskeisten toimijoiden vireä yhteistyö ja yhteinen tahto sekä kaupungin entistä näkyvämpi ja vahvempi vetovastuu. Näin on.

Valtuutetut veivasivat visiota moneen suuntaan, mutta muutoksista tärkeimmäksi jäi talouteen liittyvän palvelumaksukohdan poisto. Ehdotuksessa maksuihin tavoiteltiin lisäyksiä ja korotuksia.

Kaupungin henkilöstöä koskevat tavoitteet sisältävät ongelman, jonka parissa askartelevat kaikki vähänkin suuremmat organisaatiot. Hyväksytyn tavoitteen mukaan kaupunki rekrytoi nuorta osaavaa henkilöstöä, mutta säilyttää henkilöstön määrän lähes nykyisellään. Se on: vaihtuvuus on vähäistä ja keski-ikä nousee.

Suurin ongelma niin Turun tulevaisuus-paperissa kuin muissakin vastaavissa on, miten muuttaa hyvät ja kauniit tavoitteet toiminnaksi ja tuloksiksi.

Kun valtuusto päättää, että vision toteutumisen perusedellytys on kaupungin ja muiden tahojen vireä yhteistyö ja yhteinen tahto, se tarkoittaa, että valtuustolla - vähintään sen toimivalla enemmistöllä - pitää olla yhteinen tahto, jolla asioita viedään tuloksellisesti eteenpäin.

Ellei ole tällaista yhteistä tahtoa, yhteistä näkemystä siitä, miten vision tavoitteet muutetaan tuloksiksi, jotka nostavat Turun haluttuun asemaan ja tilaan, visio jää vain oodiksi Turulle.

Oodihan on haltioituneen sävyinen lyyrinen runo. Paperille kirjattu strategia ja valtuutettujen kaunopuheet käyvät myös oodista.