Kuka vastuussa Turun
Akk:n toiminnasta

Turun Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus on ainakin jossain asiassa edelläkävijä ja edistyksellinen. Syyttäjälle on nimittäin työsuojelupiirin toimesta, Turun Sanomissa 6.6. olleen jutun mukaan jätetty harkittavaksi, jos vaikkapa Akk:n johtajisto pääsee käräjille selvittelemään talossa mahdollisesti tapahtunutta työsyrjintää.

Maallikkona ihmettelen, miten tällaista oikein voi verovaravetoisessa (tai juuri siitä johtuen?) ja vieläpä oppilaitoksessa tapahtua. Saa tehdä mitä lystää, silti kauppa käy. Harvalla on varaa tällaiseen.

Jokainen ymmärtää, että talossa eivät asiat ole kunnossa, ostoboikotteja, potkuja ym. Mitähän muuta tapahtuu, kun jo lehdistä saa näinkin paljon tietoa? Taitaa jäävuoren huippu vasta pilkottaa pinnan alta? Sääli vaan, että opiskelijat ovat viimekädessä maksajina talon jupakoissa. Heijastuuhan tällainen opetustilanteisiinkin.

Olisiko koulutuksen ostajan asetettava vaatimuksia työskentelyilmapiirille ja seurataanko laatua jotenkin?

Artikkelissa mainitaan AKK:n hallitus ja valtuuskunta. Veronmaksajina ihmisiä kiinnostaa, keitä nämä henkilöt ovat, kuka ja miten heidät tähän edustustehtävään on valittu.

Miksi he eivät ole reagoineet tai reagoi?

Koulutuksesta kiinnostunut