Turun valtuuston päätöksiä valvottava!

Ympäristöministeriön jarrutus maksaa miljoonia Turullekin. Näin alkaa Turun Sanomien pääkirjoitus 12.6. Jos totuus olisi tällainen, niin olisimme aiheettomasti näiden miljoonien maksajia. Totuus asiassa on kuitenkin se, että saamme olla iloisia ja kiitollisia siitä, että maan johto ja järjestys on muodostettu siten, että paikallisten valtuustojen ja johdon tekemät päätökset tarkistetaan ja vahvistetaan asianomaisen ministeriön ja jopa vielä KHO:n tutkimuksella ja hyväksytään käyttöön niiden päätöksellä.

Helsingintien kohdalla on kyseessä myös sen mittainen asia. Siinä ei saa tapahtua virhettä. Täytyy kunnialla nostaa hattua ministerille siitä, että hän tarkistuskierroksen aikana huomaa tällaiset raskaat virheet, jotka ovat nousemassa yhteiskunnan vahingoksi, sekä kieltää niiden suunnitelman mukaisen toteuttamisen. Asioiden päättämisessä ollaan pitkällä virheellisten ratkaisujen välttämisessä, kun ministeriönkin tekemät päätökset vielä tutkii KHO.

Nämä tarkistusvaiheet ovat kaikki välttämättömiä ja luulisi niiden riittävän, mutta ei tässä näy mikään riittävän. Nyt syytetään järjestelmää, että siellä on vika, kun se ei luovu näkemyksistään ja sen takia asia seisoo paikallaan ja tulee kaupungille kalliiksi.

Nyt olisi jo lopultakin ymmärrettävä asian todellinen syy. Kaupunginvaltuusto, teknisen henkilökunnan tukemana, yrittää loppuun asti pitää kiinni virheellisestä tieratkaisusta, eikä tahdo ymmärtää, että todellinen virhe on yksinomaan heidän tekemässään virheellisessä tieratkaisussa. Kaupungin on ratkaisu tehtävä, silloin saadaan tietyöt käyntiin ja kaikki turhat kulut loppuvat siihen.

Siis kaikki turhat kulut Helsingintien kohdalla joutuvat yksinomaan kaupungin omasta virkavallasta. Maallikotkin tuntevat tieratkaisun kestämättömyyden, huomaavat sen tuovan olematonta apua liikenneoloihin ja myös sen aiheuttavan häiriöitä kaupunginosan asutukselle sekä liike-elämälle.

Tähänastiset virheelliset päätökset on muutettava korkeampien asiantuntijoiden hyväksyttäviksi. Mitkään mutkatiet eivät enää saa olla päätösten esteenä. Kaksiväyläinen satamatie on Turussa ehdoton välttämättömyys. Turku-Pietari moottoritie E-18 on rakennettava Kupittaalta niin, että liikenneyhteys sieltä saadaan vapaasti Naantali-Rymättylä pikatiehen sekä Länsi-Suomeen moottoritie 8:aan.

Edellämainitut korjaukset lopettavat erimielisyydet kiistellyn liikenneyhteyden kohdalta, antavat Turun satamaan hyvät liikenneyhteydet, parantavat Turun sisäisen liikenteen toimivuutta ja rauhoittavat Verkahovin kaupunkialueen liikenteeltä.

Niilo Jaakkola