Rakennettakoon raitiotie
Turun satamasta keskustaan

Raitiotieliikenteen uusi tuleminen on tosiasia koko maailmassa. Esimerkiksi Strasbourgissa kulkevat jälleen raitiovaunut. Pakokaasujen terveydelle vaarallinen mikropöly, typpidioksidi ja häkä ovat pakottaneet siirtymään päästöttömiin kulkuneuvoihin.

Yhä ympäristötietoisempi väestö etsii asuinpaikkansa sähköisen raideliikenteen kaupungeista. Matkailijatkin hakeutuvat puhtaasta ilmanlaadusta viestittäviin keskuksiin, raitiovaunut esimerkkinä.

Suunnitteilla oleva raitiotieliikenteen palauttaminen Turkuunkin on tulevaisuutta ajatellen järkevää. Linnankadun linjan voisi venyttää satamaterminaaleille asti. Laivasta tuleville olisi selkeä Tram-viitta ensimmäinen kuva kaupunkimme joukkoliikenteestä. Turistit mieltäisivät näin heti Turun kaupungiksi, joka huolehtii ilmanlaadusta.

Raitiotie maksaa, mutta tässä tapauksessa sijoittaminen kannattaa. Rahat palautuvat matkustajamäärän kasvun myötä aikanaan takaisin. Turulla on moniin muihin raitioteitä rakentaviin kaupunkeihin nähden etuna vanhat kunnostuskelpoiset vaunut, jotka on mahdollista saada suhteellisen nopeasti ja edullisesti käyttöön.

Suunnitelmista totta