Auvoisan Nauvon maine
ja kauneus rapistuvat

Nauvon maine ja imago saaristokuntana, joka huolehtii asukkaittensa viihtyvyydestä ja luonnonarvojen säilyttämisestä, rapistuu pahoin. Kyse on tällä kertaa Ramsön saaressa tapahtuva maa-ainesten louhinta ja laivaus.

Alueen omistaja on myynyt miljoonien arvosta kallioperää yhtiölle, joka vähät välittää lupaehdoista ja unohtaa, että toiminta aiheuttaa myös melua. Ja taas kerran vähätellään haittoja, joita toiminnasta väistämättä seuraa.

Miksi kunta sallii tällaista? Onko se välinpitämättömyyttä vai liippaako liian läheltä? Kunnan on helppo tehdä sellaisia päätöksiä, joilla päästään tilastojen kyseenalaisille kärkipakoille määräämällä asukkaille ja etenkin kesäasukkaille maan korkeimmat kiinteistöverot ja jätehuoltomaksut.

Paljon vaativampaa, vaikeampaa ja velvoittavampaa on tehdä sellaisia päätöksiä, joilla kohdellaan alueen asukkaita oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Jos ei pystytä parantamaan niin ainakin pitäisi pyrkiä säilyttämään ihmisten elinympäristön luonnonmukaisuus ja samalla viihtyvyys. Näin tulisi huomioonotetuksi tämän maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisen alueen tulevaisuus.

P. Luukkonen