Teatterinjohtajan virka
olisi pitänyt laittaa
julkiseen hakuun

Olen hyvin hämmästynyt siitä tavasta, jolla Turkuun valittiin teatterinjohtaja. Turun kaupunginteatteri on suuri, 25 miljoonan markan vuosibudjettia pyörittävä kulttuurilaitos, jolla on tärkeä merkityksensä kaupungin koko kulttuuri-ilmapiirille.

Kaupunginteatterin johtajan virka on määräaikainen. Näin tärkeä virka tulee aina laittaa julkisesti haettavaksi.

En halua antaa Ilpo Tuomarilalle henkilökohtaista epäluottamuslausetta, vaan kysymys on paljon suuremmista asioista. Teatterille tulee antaa mahdollisuus uudistua ja onneksi määräaikainen virka mahdollistaa sen. Luottamusmiehenä en vain hyväksy sitä, että jälleen kerran virkamies tavallaan kiristää ja aliarvioi luottamusmiehiä, jotka valvovat turkulaisten etuja.

Sama toistui talvella täytettäessä Kansainvälisen kohtauspaikan ohjaajan virkaa. Eli molemmissa tapauksissa virkamies etukäteen ilmoitti, ettei hae virkaa, jos se laitetaan julkiseen hakuun. Jos on työstään todella innostunut, hakee sitä varmasti myös julkisen haun kautta. Jos on paras hakija, on sitä varmasti myös julkisen haunkin kautta.

Luottamusmiehen täytyy pitää kulttuurilautakunnassa huolta siitä, että kulttuuri-ilmapiiri virtaa vapaana. Tässä ei ole kysymys epäluottamuksesta, vaan siitä, että kaikille täytyy antaa mahdollisuus hakea näin tärkeää virkaa.

En ymmärrä, miksi kulttuurilautakunnalle ei ole kokonaisuutena suotu mahdollisuutta kuulla teatterin eri henkilöyhdistyksiä. On käsittämätöntä, että kulttuurilautakunta noin vain ohittaa neljän eri yhdistyksen yhtenäisen mielipiteen, sillä sehän sisältäisi käytännössä lähes koko henkilökunnan kannan. Eikö pitäisi kuunnella niitä, jotka työskentelevät teatterissa, sillä hehän työskentelevät alalla antaumuksellisesti antaen iloa muiden arkipäivään. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että kulttuurilautakunnan tulisi olla suuressa vastuussa näyttelijöiden työoloista ja ottaa huomioon heidän mielipiteitään.

Allekirjoittanut jätti kokouksessa eriävän mielipiteen teatterinjohtajan sisäisen nimityksen johdosta ja siitä, että kulttuurilautakunnalle ei kokonaisuudessaan annettu mahdollisuutta kuunnella teatterin eri henkilöstöyhdistyksiä.

Riitta Soini-Tamminen
kulttuurilautakunnan jäsen
1. varavaltuutettu (nuors.)