Aurajoen rinteet
suojelualueeksi

Huomattavasti kasvaneesta koirakannasta johtuen Aurajoen rinteet kaupungin keskiosissa toimivat nykyään laajasti koirien ulostepaikkoina. Koska nimenomaan isojen koirien lukumäärä viime vuosina on huomattavasti kasvanut, ja koska koiran ulostemäärä on suhteessa koiran kokoon, ovat koirien ulostemäärät jokirinteillä ja niitten lähettyvillä nykyään hyvin huomattavat. Seuraamalla alueille tuotujen koirien kokoa ja lukumäärää voidaan todeta, että ulostemäärät näillä alueilla ovat vähintään 20-25 kiloa vuorokaudessa, eli kuukaudessa jopa 20 säkillistä. Nämä luvut koskevat kaupungin pahiten saastutettuja ranta-alueita, eli Agricolan- ja Kutomokadun alapuolelta Myllysillalle saakka.

Näistä ulostemääristä kulkeutuu pitkän, kuivan sään vallitessa osa tuulten myötä hyvin bakteeripitoisena ulostepölynä kaupungin ilmatilaan. Suurin osa kuitenkin valuu sateella viemäreitten ja ennestään ulostekyllästetyn maaperän kautta jokiveteen, saastuttaen sen typpi-, fosfori- ja muilla ulosteyhdisteillään. Ulosteryöpyt vaarantavat vakavasti Aurajoen suojelutyötä, jonka tavoitteena on kehittää joesta puhdasvetinen, kalarikas lohijoki sekä luoda siitä turvallinen kasvatuspaikka kalanpoikasille.

Aurajoen vesiensuojelu on taloudellisesti tärkeää Turun kaupungille sekä muille kunnille joen varrella. Puhdas jokivesi on ensiarvoinen asia myös Hirvensalon ja Ruissalon rantavesien ja luonnon suojelulle.

Tärkeä, kiireellinen toimenpide Aurajoen jokiveden suojelemiseksi on, että Turun kaupunki julistaa Aurajoen jokirinteet puistoineen, ruohokenttineen, istutuksineen ja puineen suojelualueeksi. Lisäksi alueet pitäisi varustaa pienehköillä suoja-aluekilvillä sekä järjestää jatkuvaa viranomaisvalvontaa suojelupäätöksen noudattamiseksi.

Turkulainen