Natura ei yksin turvaa
luonnon monimuotoisuutta

Ympäristöministeriö ja luonnonsuojelijajärjestöt haluaisivat toteuttaa mahdollisimman laajan Natura-ohjelman Suomen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Kuitenkin on selvää, että jos ilmastonmuutosta ei saada hillityksi muun muassa ydinvoiman avulla, luonnon monimuotoisuus on suuremmassa vaarassa kuin jos Naturan suojelualueet jäävät kaavailtua pienemmiksi.

Rion vuoden 1992 ympäristökonferenssin sopimus luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä sekä sopimus hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä ovat yhtä tärkeitä. Ympäristöministeriöt ja luonnonsuojelijat eri maissa ovat keskittyneet luonnonsuojeluun, mutta toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat jääneet haavekuvien asteelle.

YK:n ilmastonmuutoksen asiantuntijapaneelin (IPCC) mukaan ilmasto lämpenee yhä nopeammin, jos kivihiilen, öljyn, maakaasun ja turpeen polttaminen jatkuu nykyisellään. Sadan viime vuoden aikana ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on noussut yli neljäsosalla ja uhkaa ylittää kaksinkertaisen arvon vuoden 2050 jälkeen. Maapallo saa auringosta yhtä paljon säteilyä kuin ennenkin, mutta hiilidioksidi estää lämpösäteilyä avaruuteen, joten ilmasto lämpiää. Hiilidioksidin kaksinkertaistuttua keskilämpötila on noussut jo 2-3 astetta ja Suomen vieläkin enemmän.

Ilmastonmuutoksella on suuri vaikutus luontoon varsinkin Suomessa. Silmu-ohjelman tutkimusten mukaan lämpötilan noustua neljä astetta koivun osuus Etelä-Suomessa metsien puuston tilavuudesta kasvaa lähes 80 prosenttiin nykyisestä kymmenkunnasta prosentista. Pyökki etenee Länsi-Suomeen ja kuusi pohjoiseen. Havupuiden osuus putoaa Etelä-Suomessa 80 prosentista alle 20 prosenttiin. Näin on, jos yllätyksiä ei tule, mutta niiltä tuskin vältytään.

Ilmastonmuutos suurentaa säänvaihteluita. Hyvin lämmintä lopputalvea voi seurata kova pakkaskausi, joka on tuhoisaa metsille. Keväistä tullee kuivia, jolloin puiden kasvu vaarantuu.

Metsien muuttuessa muu kasvillisuus ja eläimistö yrittävät sopeutua, mutta todennäköisesti monet lajit eivät siihen pysty vaan häviävät. Saimaan norppa on pelastettava Inariin. Sen nykyisillä alueilla tulevaisuuden talvina lumi ja jää ovat harvinaisia, joten pesiminen ei onnistu. Jäniksen olisi nopeasti lyhennettävä talviturkin pitoaikaa, tai eläinsuojelijoiden värjättävä jäniksiä ruskeiksi lumettomina talvina. Natura-alueet menettävät alkuperäisen merkityksensä. Luonnon monimuotoisuus on hätää kärsimässä.

IPCC:n mukaan maapallon hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä yli 60 prosenttia, jotta ilmastonmuutos saataisiin pysähtymään siedettäväksi. Mitä pikemmin alentaminen aloitetaan sitä parempi. Rion ilmastosopimuksessa otettiin ensi askel päättämällä vähentää päästöt vuoteen 2000 mennessä vuoden 1990 tasolle. Tavoitetta ei saavuteta.

Suomessa viidennen ydinvoimalan kieltämisen vuoksi päästöt vuonna 2000 ylittävät tavoitteen ainakin 15 prosentilla.

Ympäristöministeriö on asettanut Suomen uudeksi tavoitteeksi päästöjen alentamisen vuoden l990 tasolle vuoteen 2010 mennessä. Sekin tavoite on ylivoimainen, jos ei hyväksytä lisäydinvoimaa sekä korvata kaukolämpövoimaloissa kivihiiltä maakaasulla ja öljyä hakkeella.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä luonnonsuojelijoiden vaatimukset ovat ristiriitaisia. Laajoja Natura-ohjelmia kannatetaan, mutta ydinvoimaa vastustetaan, jolloin ilmastonmuutos karkaa. Ydinvoiman osuuden lisääminen on vaikuttavin keino hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Ydinvoima on myös terveyden kannalta kaikkia fossiilisia voimaloita parempi. Kansalaiset tarvitsevat oikeita tietoja energialähteiden ominaisuuksista. Eri maiden luonnonsuojelujärjestöillä on etsikkoaika tunnustaa tosiasiat ja ryhtyä ydinvoiman puolestapuhujaksi, jotta luonnon monimuotoisuus saadaan turvatuksi.

Martti Tiuri
tulevaisuusvaliokunnan
puheenjohtaja