Palovuoresta kaavaillaan
raisiolaisten vesiallasta

Runsas vuosi takaperin sai lehdistä lukea mitä ihmeellisimpiä juttuja Raision Palovuoren altaasta. Allas sijaitsee kilometrin päässä vanhasta kaatopaikasta ja vesi valuu altaalta kaatopaikalle päin. Todellisuudessa vanhalta kaatopaikalta on noin 200 metriä allaslouhoksen reunaan. Kartan mukaan kaatopaikan laen ja tulevan altaan yläpinnan korkeusero on noin 20-23 metriä ja virtaus kaatopaikalta altaalle päin. Kaatopaikan myrkylliset suotovedet pääsevät vapaasti valumaan sen alapuolisen suon ja kallioiden välisen notkelman kautta ehkä 5 metrin päähän altaan reunasta, louhokseen laskeutuvan tien alle.

Raision vt. kaupunginjohtaja Kari Karjalainen antoi lehdille lausunnon, että Palovuoresta voi tulla Raision vesiallas ilman valtuuston siunaustakin. Lisäksi hän antoi ymmärtää, että alueelle tehdyistä porausrei'istä ei löydy vettä edes näytteitä varten. Kehotan kuitenkin ihmisiä käymään louhoksen puolella katsomassa kaatopaikan puoleista seinämää. Siinä kaatopaikan myrkylliset suotovedet valuvat kallion läpi pitäen louhoksen seinämää märkänä. Tämän olisi pystynyt näkemään ilman konsultin tekemiä porausreikiäkin.

Lähiseudulle on suunnitteilla uusia kasvatussikaloita. Kun vuodet eikä vuodenajat ole veljiä keskenään voidaan joutua tilanteeseen, että rankkasateet tulevat ja huuhtelevat pellot kuljettaen ojia pitkin koko Raisionjoen valuma-alueen viljelyksiltä lietettä jokeen.

Altaan vesilaitoksen laajennuksen ja uusine pumppuasemineen on laskettu maksavan 93000000 markkaa. Mahdollisesti liittyessään Turun seudun vesihuoltoon olisi Raision ja Naantalin yhteinen liittymismaksu 20000000 markkaa ja nauttisimme Virttaankankaan pohjavettä jo vuoden päästä syksyllä. Viimeaikaisten tutkimusten tuloksena on löydetty vielä 10000 m/vrk vastaava määrä pohjavettä. Vielä ei kukaan ole jättänyt pohjavesivaltaushakemusta tähän viimeisimpään pohjavesilöytöön. Heti toimiessaan Raision-Naantalin kuntayhtymä olisi ensimmäisiä luvan saajia. Myös Masku on ilmoittanut halukkuutensa ostaa vettä Raision-Naantalin kuntayhtymältä.

Jos Turun seudun vesihuolto alkaa inventoida alueen raakavesialtaita, on selvää, että Raisio-Naantali kuntayhtymän kaupatessa Palovuoren allasta sanovat muut Turun seudun vesihuollon osakkaat; emme juota asukkaillemme myrkyllisiä kaatopaikan suotovesiä tai lietelantapurkautumien saastuttamaa vettä, voitte pitää altaanne, me juomme vain pohjavettä.

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen asiantuntija on ilmoittanut eräässä tilaisuudessa, että sinilevä Raisio-Naantalin vesijohtoverkossa muutama vuosi sitten ei ollut ohimenevä ilmiö, vaan se tulee vain leviämään pintavesialtaiden myötä. Sinileviä tuhottaessa onnistuu se asiantuntijan mukaan vain 95-prosenttisesti. Loput viisi prosenttia sinilevästä ja sen kehittämistä myrkyistä saattavat joutua ihmisten elimistöihin tuhoisin seurauksin.

On pakko kysyä kuinka kauan vaikenevat Raision ja Naantalin terveydenhoidon johtajat, muut lääkärit, opettajat yksittäin tai yhdistyksinä, luonnonsuojeluyhdistykset, eläkeläis- ym. yhdistykset jne.

Vaikka Raision kaupunginvaltuustolta ei pyydettäisikään siunausta Palovuoren altaan rakentamiseksi, istuvat valtuutetut kuitenkin siunaajan paikalla päättäessään Raision osuudesta siitä 93000000 markan potista, joka tuohon projektiin on laskettu sijoitettavaksi.

Siinä vaiheessa kannattaa tarkoin miettiä, täyttyvätkö tässä vaihtoehdossa myös lahjonnan tuntomerkit.

Alpo Kokkoniemi
eläkeläinen