Veromarkat turhaan
Kakolan kallioon?

Kaikki on mahdollista niille, jotka pelaavat toisten rahoilla. Se on Turussakin koettu monesti. Holtittoman rahankäytön tuoreimpia monumentteja on kompostointilaitos. Se rakennettiin, vaikka tiedettiin, että Ruotsin kolmesta vastaavasta laitoksesta yksikään ei toimi kunnolla.

Kunnallisten luottamushenkilöiden on valvottava, että verovaroja käytetään harkiten. Muuten meidän kaikkien veromarkkoja voidaan upottaa turhaan satoja miljoonia markkoja vaikka Kakolan kallioon.

Yleensä jätevedet käsitellään maan päällä. Helsingissä ja Tukholmassa on rakennettu vedenpuhdistamot kallion sisään. Kummassakin tapauksessa puhdistamot sijaitsevat kaukana keskusta-alueelta.

Nykyinen keskuspuhdistamo on saneerattava, mutta eri asia on, miten se tehdään. 200 miljoonan markan saneerauskustannusarvion perustelut ovat hataria.

300 miljoonaa tuskin riittää Kakolan kalliopuhdistamon rakentamiseen.

Kokonaan uuden puhdistamon välttämättömyyttä todistellaan muun muassa väittämällä, että nykyinen puhdistamo uppoaa kehnoon maaperään. Jos se on totta, miten niin pettävä tonttimaa kelpaisi uuden asuntoalueen paikaksi?

Turku on vanha mutta ei vielä ihan valmis kaupunki. Jos rahaa riittää, kannattaa rakentaa jotakin, joka hyödyttää mahdollisimman monia turkulaisia: kirjasto (80 mmk), kävely- ja pyöräteitä, saneerata kouluja ja päiväkoteja, turvata terveydenhuollon taso ja huolehtia muutenkin sivistysvaltion velvollisuuksista vähäosaisia kohtaan jne. Kakolan kalliopuhdistamon kaupunkilaiset tuntisivat vain nenällään, hajuhaitat kun tulisivat pari kilometriä lähemmäksi keskustaa.

Jos veromarkoille ei keksitä mielekkäitä kohteita, ei niitä silti pidä upottaa kallioon. Voidaanhan verotusta alentaakin, jolloin turkulaiset saavat itse käyttää hieman suuremman osan tuloistaan.

On hyvä, että EU-Suomessa suuret rakennushankkeet pitää kilpailuttaa kansainvälisesti. Siten saadaan päätösten pohjaksi mahdollisimman tarkat arviot sekä nykyisen puhdistamon saneerauksesta että Kakolan kalliopuhdistamon rakentamisesta. Muualla Euroopassahan suunnittelijat antavat puhdistustakuutkin - toisin kuin Suomessa.

Ken haluaa hylätä huokeamman vaihtoehdon ilman kilpailuttamisella saatavia puolueettomia arvioita, ei ole ainakaan veronmaksajan asialla.

Eeva Eklund
kaupunginvaltuutettu (kok)
krl:n jäsen