Vesi, elämän luonnonvara

Seppo Posio.
Seppo Posio.

Seppo Posio

Turun seudulla keskustellaan kiivaasti Virttaan kankaan suodatusjärjestelmien sopivuudesta Kokemäenjoen veden puhdistamiseen. Ongelmana on veden puhdistuksen ympäristövaikutus arvokkaaseen ja puhtaaseen kankaaseen ja sillä olevaan luonnontilaiseen vesivarantoon. Kaukokatseisuus on paikallaan tässäkin asiassa. Kokonaan Turussa suoritettavan puhdistuksen kannattajia löytyy varsinkin Virttaan puoleisesta päästä.

l

Ihminen on tottunut halki vuosituhansien käyttämään järvestä, joesta, purosta lähteestä tai rakennetusta vesisuoneen johtavasta kaivosta saatavaa vettä. Esivanhempamme jopa tiukan paikan tullen turvautuivat sadeveteen, tästäpä vaikka osoituksena Liedon Vanhalinnan linnavuoren kaivanto linnavuoren puolustajien janon sammuttamiseen. Puhdistamatonta avovettä ei meillä enää juurikaan käytetä juomavedeksi, sen sijaan kehitysmaissa avovettä sellaisenaan käytetään, vaikka vesistöt samalla toimivat jopa viemäreinä.

Virttaankankaan suojelijat ja Turun seudun veden tarvitsijat kinastelevat, mutta toivon kuitenkin, että luonnon huomioiminen ja oikeudenmukaisuus voittaa. Suurissa vedenkäyttöverkoissa on kuitenkin ilmennyt ongelmia ja veden jakeluverkko on osoittautunut haavoittuvaksi.

l

Vesijohtoverkkoon liittyminen on helppoa ja vesijohtoveden käyttäminen vielä helpompaa. Vanha kaivo tulee tarpeettomaksi ja täytetään. Täytettäessä vanhaa kaivoa ei useinkaan huomoida, että se on yhteydessä maanalaisiin vesisuoniin. Kaivon täytölläkin voi saastuttaa pohjavettä. Viisainta kuitenkin olisi pitää omavarainen vedenottamo kunnossa, vaikka sitten olisikin kunnallinen vesiliittymä käytössä.

Kun suihkua voi käyttää vain murto-osa maapallon asukkaista ja puhdasta elintarvikkeeksi kelpaava vettä on niukalti maapalolla, niin perusteltua olisi meidän hyväosaisten käyttää vettä säästäen ja säilyttää elämän luonnonvara puhtaana ja turvallisena. Se onnistuu myös vanhoja konsteja hyödyntäen.

Vanha kunnossa pidetty kaivo on kullanarvoinen yleisen jakeluverkon pettäessä. Silloin ei tarvitse puhtaan veden jakelujonoissa aikaansa viettää, eikä pelätä vatsatauteja. Viranomaisilta toivon kaivojen kartoittamista ja luettelointia sekä niiden huolto-ohjeita.

Kirjoittaja on lietolainen kunnanvaltuutettu (kok.), Turun seudun seutuvaltuuskunnan jäsen, ympäristöterveyslautakunnan pj.