Aselainsäädäntö kaipaa hiomista

Jouko Laxell.
Jouko Laxell.

Jouko Laxell

Aselainsäädäntöuudistuksen ensimmäisen vaiheen lakiesityksiä käsitellään eduskunnassa. Ne koskevat käsiaseiden saatavuuden rajoittamista, aseluvan saajien ikärajojen tarkistamista sekä luvanhakijoiden sopivuuden arviointia ja valvontaa. Uudistuksen toisessa vaiheessa muutetaan ampumaratoja sekä ilma- ja jousiaseita koskevaa lainsäädäntöä sekä myös ampuma-aselakia. Ensimmäisen vaiheen lakimuutokset tulevat voimaan ensi vuoden alkupuolella. Toisen vaiheen lakiesitykset tulevat eduskunnan käsittelyyn ensi vuonna.

l

Vuoden alussa suomalaisilla oli 1 574 739 asetta. Näin suuren asemäärän syynä on kansalaisten aktiivinen metsästys-, ammunta- ja ampumaurheiluharrastus. Suomen Metsästäjäliitossa on 2 500 seuraa ja yli 150 000 henkilöjäsentä. Metsästäjäin Keskusliitossa 15 riistanhoitopiiriä, jotka jakautuvat 298 riistanhoitoyhdistykseen. Suomessa on vähintään 300 000 metsästäjää.

Ampumaurheiluliitossa on 310 jäsenseuraa ja yli 34 000 jäsentä. Ampumahiihtoliitossa on 114 jäsenseuraa. Reservinupseeriliitossa on 28 000 ja reserviläisliitossa 35 000 henkilöjäsentä. Onpa meillä amerikkalaisen mallin mukaan vielä kansallinen kivääriliitto (NRA). Lisäksi poliisien, vartijoiden ja turvahenkilöiden on pidettävä yllä riittävää ja turvallista ampumataitoa.

Aselainsäädännön uudistamisessa olisi pitänyt tarkemmin huomioida ampumaharrastuksen laajuus. Sisäministeriön virkamiesten ensimmäiset muistiot aselain muuttamisesta johtivat syvään huolestumiseen kansalaisten keskuudessa. Alan järjestöt pääsivät lausumaan mielipiteensä vasta huhtikuussa, kun hallituksen lakiesityksen sisältö oli pääosin jo päätetty.

Kansanedustajille on tullut satoja yhteydenottoja ampumaurheilijoita, asekeräilijöiltä, ammunnan harrastajilta ja metsästäjiltä. Yhteydenotoissa on esitetty pelko siitä, että aselainsäädännön uudistus uhkaa metsästyksen, ammunnan ja ammuntaurheilun harrastamista Suomessa.

l

Ammunnan harrastajien huolestumista lisäsi sisäministeriön liikkeelle panema lupakäytännön yhtenäistämisohje, jonka toteutuksessa on joillakin paikkakunnilla esiintynyt virkaintoilua. Lupia on peruttu vähäisistäkin syistä. Keräsin kesän aikana tietoa näistä tapauksista. Onkin erittäin tärkeätä, että liiallista virkaintoilua aselupa-asioissa rajoitetaan. Virkaintoilulla ärsytetään isoa joukkoa metsästyksen ja ammunnan harrastajia eikä sellainen voi olla lainsäädännön uudistamisen tarkoituksena.

Hallituksen lakiesitystä on arvosteltu siitä, että se edellyttää ampumaseuran jäsenyyttä aseluvan hakemiseksi tarvittavan ampumakoulutuksen saamiseksi. Tämän on sanottu loukkaavan perustuslain 13. pykälää, jonka mukaan yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen.

Ampumaseuran jäsenyyspakko menee eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Toinen valiokuntaan menevä asia on lakiesityksessä poliisille annettava oikeus aseiden säilytyksen tarkastukseen aseen haltijan kotona.

Kirjoittaja on salolainen kansanedustaja (kok).