Kohti paremminvointivaltiota

Jyrki Katainen
Jyrki Katainen

okoomuksen kuuntelukiertueella 26-vuotias nainen totesi: ”Ehkä sitten hyvinvointivaltio romahtaa, jos sen kehittäminen lopetetaan”. Tämä kiteyttää erinomaisesti tilanteen, jossa elämme.

Kaikki puolueet kannattavat hyvinvointiyhteiskuntaa. Erot löytyvät keinoista toteuttaa se. Hyvinvointivaltiota ei voi kuitenkaan rakentaa niin valmiiksi, että siinä ei jäisi sijaa ihmisten välittämiselle ja vastuunkantamiselle. Sellainen hyvinvointivaltio on kylmä ja kova.

Kokoomus haluaa toteuttaa perinteisen hyvinvointivaltion tasa-arvoa tuottavat palvelut ja tulonsiirrot parhaalla mahdollisella tavalla. Se tarkoittaa, että emme ole rakastuneita menneisyyden tapoihin tuottaa palvelut, vaan valitsemme parhaat tavat tässä ajassa ja nykyaikaisilla välineillä. Haluamme että julkinen sektori jatkossakin vastaa niistä. Mutta se ei riitä.

Haluamme kutsua kaikki suomalaiset mukaan rakentamaan paremminvointivaltiota. Paremminvointivaltio ei ole vaihtoehto hyvinvointivaltiolle. Se on enemmän kuin hyvinvointivaltio. Jos valtio takaa perusasiat kuntoon, niin se vapauttaa ihmiset välittämään ja huolehtimaan toisistaan. Todellinen hyvinvointi voi syntyä vain, kun sen rakentamiseen osallistuvat kaikki suomalaiset.

Miksi sitten puhumme tästä teemasta, jos emme voi säätää velvoittavia lakeja. Siksi, että poliitikoilta pitää voida odottaa myös arvojohtajuutta. Sitä, että osoitetaan, millaista yhteiskuntaa me haluamme kehittää. Meillä on mahdollisuus vaikuttaa asenteisiin ja arvostuksiin.

Kokoomus on tunnettu siitä, että se huolehtii taloudesta niin, että meillä on pitkälläkin aikavälillä hyvinvointia. Tällä hetkellä hyvinvointiamme uhkaa julkisen talouden arviolta kymmenen miljardin euron kestävyysvaje. Tulot eivät riitä rahoittamaan eläköitymisen myötä kaikkia hyvinvointiin tarvittavia menoja.

Matkamme paremminvointivaltioon edellyttää tämän vajeen kuromista umpeen. Mikäli näin ei tehdä, päätyy Suomi velkakierteeseen, joka vaarantaa kaikkien hyvinvoinnin. Kokoomus kertoo vaaliohjelmassaan rakenteelliset toimet, joilla vaje kurotaan umpeen. Muut puolueet ovat keskittyneet toivomaan suuria kasvulukuja ja puhuvat lyhytnäköisesti vain ensi vaalikauden valtiontaloudesta.

Työ on kaiken perusta. Työpaikka ja turvattu toimeentulo luovat ihmiselle eväät elämänhallintaan. Kun hallitsee elämäänsä ja tulee toimeen, voi ottaa vastuuta myös muista – perheestään, ystävistään, naapureistaan, tuttavistaan ja kenestä tahansa, joka apua kaipaa. Työ on parasta sosiaalipolitiikkaa.

Siksi meidän poliitikkojen on tehtävä osaltamme toimet joilla kannustetaan työllistämiseen ja työn tekemiseen. Siksi kokoomus haluaa alentaa työnteon ja työllistämisen verotusta. Koska laman jälkeen ei ole varaa vähentää verotuloja, siirrämme verotuksen painopistettä työstä kulutukseen, ympäristö- ja terveysveroihin. Joidenkin mielestä on järkevämpää mieluummin verottaa sitä että tekee työtä ja työllistää. Meidän mielestämme on järkevämpi verottaa sitä, että kuluttaa luontoa ja pilaa terveyttään.

Jälleen kerran kakunkasvattaminen on jätetty yksin kokoomuksen vastuulle. Kaikki puolueet puhuvat työpaikoista arvostavaan sävyyn. Monet laskevat osan kestävyysvajeesta kuittautuvan merkittävällä talouskasvulla, vaikka keinoja sen aikaansaamiseksi ei esitetä. Kokoomus tuntuu olevan ainoa puolue, joka ottaa vakavasti työpaikkojen synnyttämisen.

Kun me poliitikot hoidamme hommamme, niin kakku kasvaa, hyvinvointivaltio saa rahoituksensa ja jokaiselle työhaluiselle ja työkykyiselle riittää töitä. Silloin ihmiset voivat ottaa vastuuta ja tehdä hyvinvointivaltiosta paremminvointivaltion. Paremminvointivaltiossa jokainen apua tarvitseva ihminen saa apua niin valtiolta kuin lähimmäisiltä. Paremminvointivaltiossa otetaan vastuu itsestä ja toisista.

Jyrki Katainen

Kirjoittaja on valtiovarainministeri ja kokoomuksen
puheenjohtaja.

”Ehkä sitten hyvinvointivaltio romahtaa, jos sen kehittäminen lopetetaan”.