Mainos:

Kaukolämmön hinta Turun seudulla laskee

Kaukolämmön hintakehitys herättää keskustelua. Hintaan kuitenkin vaikuttavat paitsi sen tuottamisessa käytettävien polttoaineiden markkinahinta, myös fossiilisille polttoaineille asetetut päästöoikeudet ja verot. Mitä ekologisempaa kaukolämpö siis on, sitä edullisempi on sen hinta kuluttajallekin.

Tuotantotapa vaikuttaa kaukolämmön hintaan

Turku Energian kaukolämmön hinta on ollut viimeiset vuodet laskusuunnassa, ja sama jatkuu tulevina vuosina.

“Tämä johtuu siitä, että investoinnit uusiutuvaan kaukolämmön tuotantoon on toteutettu ennakoiden ja tällä hetkellä noin puolet Turku Energian kaukolämmöstä tuotetaan biomassalla ja vajaa kolmannes erilaisilla hukkalämmönlähteillä”, kertoo Turku Energian Lämpö-yksikön johtaja Jari Kuivanen.

Koska eri kaukolämpöyhtiöiden välillä on suuriakin eroja siinä, miten ne tuottavat kaukolämpöä, myös hinnassa on suurta vaihtelua.

Kaukolämmön hinta Turun seudulla laskee, toteaa Jari Kuivanen.
Kaukolämmön hinta Turun seudulla laskee, toteaa Jari Kuivanen.

“Hintaan vaikuttavat tuotannon rakenne, polttoaineiden saatavuus, maailmanmarkkinahinta sekä verotus ja päästöoikeudet”, jatkaa Turku Energian lämmityksen ja jäähdytyksen palvelutuotteiden tuoteryhmäpäällikkö Lotta Lyytikäinen.

Turku Energian päästöt pienentyneet 80 %

Fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät hinnoittelu ja verotus eivät siis ole tuoneet painetta hinnankorotuksille Turku Energiassa, kun esimerkiksi kivihiilen kohisten noussut markkinahinta on nostanut kaukolämmön hintoja niissä energiayhtiöissä, joissa kaukolämpöä tuotetaan kivihiilellä.

“Turku Energian hiilidioksidipäästöt ovat tippuneet lähes 80 % vuodesta 2017 lähtien ja uusiutuvien osuus kaukolämmön tuotannossa on tällä hetkellä 80 %. Vaikka saa meiltä nytkin halutessaan 100 % uusiutuvaa kaukolämpöä”, Lyytikäinen kertoo.

Turku Energia on sitoutunut Turun kaupungin tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Energiantuotannolla on tavoitteen saavuttamisessa merkittävä rooli. “Tavoite tullaan todennäköisesti saavuttamaan etuajassa”, toteaa Kuivanen.

Irti kivihiilestä ja kohti ilmastopositiivisuutta

Turku Energian riippuvuus fossiilisista polttoaineista vähenee edelleen, kun se luopuu kivihiilen käytöstä kaukolämmön perustuotannossa vuonna 2022.

“Meidän tavoitteena on olla tulevaisuudessa ilmastopositiivinen. Se tarkoittaa, että Turku Energian toiminta sitoo hiilidioksidia ilmakehästä. Toteutimme juuri esimerkiksi ensimmäisen metsityshankkeemme, jossa istutettiin 5 000 puuta vanhalle maankaatopaikalle. Tavoitteena on lisätä ja turvata Turun luonnon monimuotoisuutta, metsien virkistyskäyttöä ja päästöjen kompensointia metsien hiilinieluja kasvattamalla”, Lyytikäinen päättää.

www.turkuenergia.fi/lampo