Mainos:

Pöytä puhtaaksi: Keinoja korulauseiden sijaan

Laivoranta haastaa keskustelemaan keinoista, joilla muutetaan Turun suunta parempaan

Pelkkä lupaus rakentaa avoimesti elinvoimaista Turkua, jossa ihmiset voivat hyvin ei muuta mitään. Muutos vaatii lupausten sijaa sitoutumista ratkaisuihin, joilla se toteutetaan. Laivoranta linjaa.
Pelkkä lupaus rakentaa avoimesti elinvoimaista Turkua, jossa ihmiset voivat hyvin ei muuta mitään. Muutos vaatii lupausten sijaa sitoutumista ratkaisuihin, joilla se toteutetaan. Laivoranta linjaa.

-Merkittävin este paremmalle on luottamusta rapauttava valtapolitiikka. Mikään ei muutu, jos samat tahot tekevät samoja asioita. Muutos parempaan edellyttää avoimesti asiapohjalta ratkaisuja etsiviä päättäjiä sekä voimasuhteita, jossa kellään ei ole liikaa valtaa, vaan on pakko etsiä ratkaisuja asiapohjalta neuvotellen, Laivoranta jyrähtää.

Pormestariehdokas Jarmo Laivoranta on toiminut kaksitoista vuotta Turun Keskustan valtuustoryhmän johdossa ja tällä vaalikaudella myös Turun kaupunginhallituksessa.

-Kaupunginhallituksessa työskentely on antanut hyvän tuntuman Turun asioihin. Näkemykseni on, että meitä kaikkia yhdistää pyrkimys hyvään. Merkittävät erot löytyvät tarvittavista keinoista ja niiden puuttumisesta hyvinvoinnin turvaamisessa.

Laivoranta peräänkuuluttaa luottamusta parantavaa yhteistyötä, joka perustuu avoimuuteen, osallistamiseen ja oikeaan tietoon kaupunkilaisten tarpeista.

Hyvinvoiva ihminen on hyvän talouden kivijalka

Pahoinvoinnin ehkäisy, palveluiden parantaminen ja talouden kuntoon laittaminen, ilman leikkauksia ja veron korotuksia, korostuvat selkeästi Turun Keskustan pormestariohjelmassa.

- Yrittäjänä ja monessa toimessa ja toiminnassa pitkään mukana olleena olen kokenut, että nämä asiat (hyvinvointi ja talous) kulkevat käsi kädessä. Taloudella on keskeinen vaikutus kaikilla tasoilla hyvinvointiin. Toisaalta hyvinvoinnilla on keskeinen vaikutus talouteen. Vain hyvinvoivan ihmisen työ tuottaa parhaan mahdollisen tuloksen ja hyvinvoiva ihminen kuluttaa vähemmän sote-palveluja kuin pahoinvoiva, Laivoranta painottaa.

-Äänestäjän pitää vaatia vaalilupauksiin myös toimivia ratkaisuja ja ehdokkailla on niitä myös oltava. Pelkillä korulauseilla ja tyhjillä puheilla ei turkulaisten hyvinvointia ja kaupungin taloutta saada parannettua. Se on jo nähty. Äänestäjällä on oikeus saada ehdokkailta myös ratkaisuvaihtoehtoja niihin asioihin, joita ehdokas on luvannut, vaatii Laivoranta lopuksi.

Keskustan tavoitteena on nousta merkittäväksi sopimusosapuoleksi, ja saada aikaan konkreettinen pormestarisopimus, jolla voidaan edistää myönteistä kehitystä Turussa, Nyström (oik.) toteaa
Keskustan tavoitteena on nousta merkittäväksi sopimusosapuoleksi, ja saada aikaan konkreettinen pormestarisopimus, jolla voidaan edistää myönteistä kehitystä Turussa, Nyström (oik.) toteaa

Kokemusta kaupungin johtoon

- Turun Keskustalla on tarjota turkulaisille äänestäjille osaava ja kokenut vaihtoehto kaupungin johtoon. Jarmolla on keinot ja ratkaisut saada Turun tilanne kääntymään taas kohti parempaa. Hän on useissa yhteyksissä osoittanut sekä talouden että hyvinvoinnin kasvuun konkreettisia keinoja, jotka saimme mielestäni hyvin kiteytettyä pormestariohjelmaamme, Turun Keskustan puheenjohtaja Petri Nyström sanoo.

Nyströmin mukaan huoli turkulaisten pahoinvoinnin lisääntymisestä, talouden heikkenemisestä, sekä surkeasta rakennuslupatilanteesta on aiheellinen. Ne ovat uhkia niin peruspalveluille, turvallisuudelle kuin kaupungin vetovoimaisuudellekin. Hänen mukaansa merkkejä onkin nähtävissä erityisesti vanhustenhuollossa ja terveyspalveluissa.

- Syyt Turun heikkoon nykytilanteeseen ovat erityisesti kaupungin huono johtaminen, kustannusvuodot rakennuttamisessa ja väärä omistajapolitiikka. Siksi olemme keskittyneet näihin liittyvien syiden poistamiseen ja valinneet pormestariehdokkaan, jolla on vankka kokemus ja näyttö osaamisesta juuri näissä asioissa, Nyström kertoo.

“Parasta johtajuutta!”

”Tosi hyvä!” toteaa Mikko Kotapalo ykskantaan, kun häneltä kysytään, minkälainen Jarmo on johtajana. Kotapalon mukaan parasta Jarmon johtajuudessa on se, että hän arvostaa tekijöitään, antaa heille aikaa ajatella projekteja ja niiden parasta toteuttamistapaa itsenäisesti, ennen toimeen ryhtymistä. Lisäksi Jarmo keskustelee työntekijöidensä kanssa, antaa heille luottamusta sekä kannustaa heitä.

Kotapalo on toiminut kirvesmiehenä useissa rakennusprojekteissa Laivorannan työntekijänä. Hänelle on myös kertynyt muiden työnantajien palveluksessa runsaasti kokemusta, joten mies tietää, mistä puhuu. ”Jarmo tekee myös itse paljon hommia, käy töihin käsiksi. Tätä eivät yleensä johtajat tee tai osaa”, toteaa Kotapalo. Hän jatkaa, että Jarmosta tulisi erittäin hyvä johtaja myös kaupungille, sillä Jarmo arvostaa ihmisiä ja heidän työtään. ”Jarmo on johtajuutensa ansainnut”, Kotapalo niputtaa.

”Ei aja politiikassa omaa etuaan”

Laskentatoimen lehtori Pirjo Varanka tutustui Jarmo Laivorantaan jo 1980-luvulla Keskustan puoluekokouksessa. Kysyttäessä, miten hän kuvailisi Jarmoa yhdellä sanalla, on vastauksena: luotettava. ”Tunnen Jarmon tosi pitkältä matkalta ja arvomaailmamme kohtaavat hyvin, joten minun on helppo luottaa siihen, että hänen valintansa yhteiskunnallisissa ratkaisuissa sopivat minulle. ” Varanka toteaa.

Jarmon hallitsevimpana luonteenpiirteenä Varanka mainitsee olevan rehellisyys ja parhaana aitous. Kun puolestaan kysyttiin, miksi Jarmo olisi mielestäni hyvä valtuutettu ajamaan Turun ja turkulaisten etua, toteaa Varanka, että ”Jarmon pitkä kokemus yhteisten asioiden ajamisessa on tuonut osaamista hahmottaa kokonaisuuksia, yrittäjyyden kautta on tullut kustannustietoisuutta ja luonteenpiirteenä hänellä on toisten kunnioittaminen.” Lisäksi Varanka toteaa Jarmon olevan siinä tilanteessa elämässään, että hänen ei tarvitse politiikassa ajaa omaa etuaan. ”Jarmo voi keskittyä niihin seikkoihin, jotka katsoo yhteisen edun kannalta tärkeiksi ja oikeiksi”, toteaa hän lopuksi.

Turun Keskustan puheenjohtaja Petri Nyström haastatteli Mikko Kotapaloa (vas.) Jarmon johtajuudesta ja Pirjo Varankaa (oik.) Jarmon luonteenpiirteistä.
Turun Keskustan puheenjohtaja Petri Nyström haastatteli Mikko Kotapaloa (vas.) Jarmon johtajuudesta ja Pirjo Varankaa (oik.) Jarmon luonteenpiirteistä.

Keskeiset keinot talouden kuntoon saamiseksi

Jarmo Laivorannan nostot Turun Keskustan pormestariohjelmasta

Pahoinvoinnin ennaltaehkäisy on kaiken hyvän alku

- Erityisesti inhimillinen kärsimys vähenee, mutta pitkällä aikavälillä pahoinvoinnin ennaltaehkäisy myös parantaa taloutta.

Menot kuriin hyvällä johtamisella, pitkäjänteisellä suunnittelulla ja nykyaikaisella tietotekniikalla

- Parantaa työhyvinvointia ja säästää jo lyhyellä aikavälillä vähintään 10 miljoonaa euroa. Pidemmällä aikavälillä on mahdollisuus kulujen vähenemiseen yli 30 miljoonalla eurolla.

Hankintatoimen ongelmat poistetaan avoimuudella ja selkeällä vastuunjaolla

- Hankintatoimen ongelmat ovat aiheuttaneet vuositasolla turkulaisille kymmenien miljoonien menetyksiä.

Vuokratiloista luopumalla säästetään rahaa

- Tällä hetkellä vuokrakohteista aiheutuva kulut kaupungille ovat noin 20 miljoonaa euroa vuodessa enemmän kuin vastaavista omista velaksi rakennetuista tiloista.

Konsulttipalkkioihin tuhlatut rahat hyvinvoinnin edistämiseen

-Turun kaupunki maksaa konsulteille keskimäärin 21 miljoonaa euroa vuodessa, vaikka omia asiantuntijoita on satoja. Tämä on järjetöntä.

Hyvinvoinnin suurin uhka poistetaan sanomalla ei raitiotielle

-Tämä kokonaisuutena vähintään 1000 miljoonan euron hanke on kaikkien tosiasioihin perustuvien arvioiden mukaan vakava uhka turkulaisten hyvinvoinnille.

Lue lisää: www.laivoranta.fi