Mainos:

Lahjoittaminen on tapa rakentaa tulevaisuutta

Lahjoitus on pitkäaikainen sijoitus tulevaisuuteen, ja lahjoitukset tehdään usein testamentilla. Akatemiaprofessori Tapio Salmelle lahjoittaminen on yksi tapa tarjota tuleville tutkijoille samat mahdollisuudet, jotka hän itse on saanut. Hedvigs Minne rf -yhdistykselle taas oli tärkeää löytää toimija, jolla on leveämmät hartiat.

Heikki Räisänen

Akatemiaprofessori Tapio Salmi lupasi 60-vuotisjuhlaseminaarissaan tehdä merkittävän lahjoituksen Åbo Akademin kemiallisen reaktiotekniikan oppiaineelle. Lupaus konkretisoitui vuonna 2019, kun Salmi lahjoitti 50 000 euroa nimeään kantavalle rahastolle. Lahjoitusta hallinnoi Åbo Akademin säätiö (Stiftelsen för Åbo Akademi). Salmi kuuluu oman alansa johtaviin nimiin ja hänet on nimitetty Suomen Akatemian akatemiaprofessoriksi kaksi kertaa. Hänen tutkimuksensa on saanut tukea Åbo Akademin säätiöltä useita kertoja. Salmi haluaa tukea lahjoituksellaan Åbo Akademin tulevia väitöskirja- ja post doc -tutkijoita, aivan kuten hän on itsekin saanut avustusta akateemisen uransa aikana.

- Haluan tarjota kemiallisen reaktiotekniikan tutkijoille samat mahdollisuudet, jotka olen itse saanut säätiön avustuksen ansiosta. Toivon, että lahjoitus edistää tutkimuksen jatkumista uuden, kestävän teknologian alalla kansainvälisesti kilpailukykyisellä tasolla, hän sanoo.

Tapio Salmen rahasto myöntää avustusta esimerkiksi väitöskirjan viimeistelyyn, konferenssimatkoihin, kemikaaleihin tai tutkimusvälineisiin.

- Minulle oli tärkeää saada vaikuttaa siihen, kuinka lahjoitustani käytetään. Åbo Akademin säätiöllä on erittäin hyvä maine ja pitkä kokemus lahjoitusten hallinnoinnissa, Salmi toteaa.

Lahjoittajan tahto ratkaisee

Sillä edellytyksellä, että lahjoituksen tarkoitus sopii yhteen Åbo Akademin säätiön tavoitteiden kanssa, lahjoittajalla on laajamittaiset mahdollisuudet päättää, kuinka hän haluaa omaa lahjoitustaan käytettävän.

- Jotkut lahjoittajat haluavat tukea tietynlaista toimintaa ja asettavat hyvin yksityiskohtaisia ehtoja, toiset taas jättävät käyttötarkoituksen avoimemmaksi, sanoo säätiön talousjohtaja Marian Westerlund.

Yhdistys tarvitsi leveämmät hartiat

Myös muut kuin yksityishenkilöt tekevät lahjoituksia Åbo Akademin säätiölle. Hedvigs Minne -yhdistys lahjoitti säätiölle vuonna 2017 laajan taidekokoelmansa, sijoituksensa ja Naantalissa sijaitsevan Casa Haartman -taiteilijakodin. Lahjoituksen arvo oli noin 9 miljoonaa euroa. Yhdistys oli hoitanut taiteilijapari Hedvig ja Axel Haartmanin kotia ja omaisuutta sen jälkeen, kun Axel Haartman kuoli vuonna 1969. Axel ja Hedvig Haartman olivat ilmaisseet testamentissaan toiveen, että heidän kotinsa säilytettäisiin museona ja että heidän omaisuutensa käytettäisiin tieteellisen ja taiteellisen työn edistämiseen.

Christel von Frenckell-Ramberg toimi Hedvigs Minne -yhdistyksen rahastonhoitajana vuonna 2017, kun yhdistys teki lahjoituksen Åbo Akademin säätiölle. Yhdistys oli tullut siihen pisteeseen, että sijoitusten ja omaisuuden hoitamiseksi tarvittiin leveämmät hartiat.

- Axel ja Hedvig Haartmanilla oli suuret suunnitelmat perintönsä suhteen. Me, jotka hoidimme yhdistystä, toteutimme niitä parhaan kykymme mukaan, mutta niin suurten sijoitusten hallinnointi yhdistyspohjalta tuntui riskialttiilta. Sama koski myös taiteilijakodin ja taiteen hoitamista. Yhdistyksen hallitus tuli siihen tulokseen, että Åbo Akademin säätiön kaltainen kokenut ja vakavasti otettava toimija ja sijoittaja pystyisi paremmin säilyttämään perinnön ja toteuttamaan lahjoittajien toiveen.

Hedvigs Minne -yhdistyksen osalta lahjoittaminen merkitsi eräänlaista takuuta siitä, että Axel Haartmanin toive toteutuisi, sanoo von Frenckell-Ramberg.

Kuka tahansa voi nyt vierailla Axelin ja Hedvigin entisessä kodissa Naantalissa. Myös Haartmanin pariskunnan sijoitussalkun tuotto on jatkanut kasvamistaan sen jälkeen, kun lahjoitus siirtyi säätiön hallintaan. Voimme jakaa useampia tutkimus- ja kulttuuristipendejä, toteaa Christel von Frenckell-Ramberg lopuksi. Hän kannustaa muitakin yhdistyksiä pohtimaan tulevaisuuttaan.

- Milloin yhdistysaktiiveja on liian vähän ja yhdistyksen varat liian suuret, jotta niitä voitaisiin hallinnoida vastuullisesti?

Heikki Räisänen

Tukea tutkimukselle, koulutukselle ja kulttuurille

Åbo Akademin säätiö (Stiftelsen för Åbo Akademi) perustettiin 1917, kun 35 asiasta innostunutta yksityishenkilöä yhdisti voimansa perustaakseen lahjoitetulla pääomalla ruotsinkielisen yliopiston Turkuun. Ensisijainen vastuu Åbo Akademista siirtyi myöhemmin valtiolle, mutta säätiö on edelleen toiminnan vahva tukipilari. Åbo Akademin säätiö jakaa vuosittain noin 15–20 miljoonaa euroa Åbo Akademin tutkimukselle ja koulutukselle. Viime vuonna Åbo Akademi sai avustusta 16,7 miljoonaa euroa, joka käytettiin esim. kärkitutkimuspanostusten tukemiseen, vastikkeettomiin kiinteistöihin sekä stipendeinä tutkijoille ja opiskelijoille. Säätiön toisena tehtäväalueena on kulttuurin tukeminen. Säätiö ylläpitää mm. Ett hem - ja Casa Haartman -museoita sekä Sibelius-museota.

Lahjoitukset loivat aikoinaan perustan suomenruotsalaiselle yliopistolle, Åbo Akademille. Myös nykyään lahjoitus Åbo Akademin säätiölle luo edellytyksiä ruotsinkieliselle koulutukselle, tutkimukselle ja kulttuurille Suomessa. Lue lisää siitä, kuinka lahjoitukset hyödyttävät ja kuinka voit itse auttaa, osoitteesta www.skapaframtid.fi