Mainos:

Kansainväliset pankkipalvelut kuuluvat myös pienille ja keskisuurille yrityksille. Keskustelu pankissa kannattaa käydä jo ennen kaupantekoa.

Kansainvälisten pankkipalveluiden asiantuntijat Janne Kauria, Pekka Paju ja Oili Kouru auttavat Turun seudulla myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä.
Kansainvälisten pankkipalveluiden asiantuntijat Janne Kauria, Pekka Paju ja Oili Kouru auttavat Turun seudulla myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Monet ajattelevat, että kaupan rahoitus, valuuttariskien suojaaminen, takaukset ja remburssit kuuluvat vain suuryrityksille. Tosiasiassa niitä tarvitsevat lähes kaikki yritykset, jotka tekevät kauppaa Suomen rajojen ulkopuolelle.

- Suuret yhtiöt ovat osanneet käyttää pankkien apua kansainvälisissä pankkiasioissa jo pitkään, pk-yritysten osalta on vielä paljon kehitettävää. Yrityksen koko ei lähtökohtaisesti ratkaise sitä, millaisia välineitä tarvitaan esimerkiksi vienti- tai tuontikaupan rahoitukseen. Hankkeet ovat aina yksilöllisiä ja ratkaisut sen mukaan räätälöityjä, rahoituspäällikkö Pekka Paju OP:sta tuumaa.

Hän toivookin, että varsinkin pk-yritykset haastaisivat heitä huomattavasti enemmän kansainvälisen kaupan ratkaisuja etsittäessä.

- Suomessa pk-sektori työllistää noin 90 % kaikista työntekijöistä. Euroopan mittakaavassa suomalaisten pk-yritysten vientiluvut ovat kuitenkin erittäin vaatimattomia. Suomalaisesta työnlaadusta ja osaamisesta tämä tuskin on kiinni. Ennemmin se saattaa johtua vientikaupan ratkaisujen tietämättömyydestä ja vientiosaamisen puutteesta pk-yrityksissä, Paju miettii.

OP:lla on kansainvälistä osaamista Turussa

OP Turun Seudussa tarve kansainvälisille palveluille paikallistasolla on huomattu. Siksi Puutorin palvelupisteessä työskentelee henkilöitä, jotka voivat auttaa yrityksiä paikan päällä. Asiantuntijoina Turussa toimivat myyntipäällikkö Oili Kouru, jonka kontolla ovat kansainväliset palvelut, rahoituspäällikkö Pekka Paju, joka vastaa kohde- ja saatavavakuudellisista rahoitusratkaisuista, sekä korko- ja valuutta-asiantuntija Janne Kauria.

- Toimimme Turussa, jotta olemme lähellä asiakkaitamme. Yksin emme työtä tee, sillä meillä jokaisella on kollegoja ympäri Suomea ja huippuammattilaiset asiakaspalvelussamme. Voidaan puhua valtakunnallisesta asiantuntijaverkosta, jonka kanssa sparraamme jatkuvasti maailman tilanteesta ja rahamarkkinoiden kehityksestä, Kouru kertoo.

Tiimin tärkeimpiin verkostoihin, kollegojen ja asiakasyritysten lisäksi, kuuluvat yhteistyökumppaneista esimerkiksi Finnvera ja erilaiset vientikauppaa edistävät yhteisöt kuten Turku Business Region.

- Joskus paras ratkaisu yrityksen tarpeisiin löytyykin verkostomme toiselta jäseneltä. Tämä on yhteistyötä, moneltakin eri kannalta, Kouru toteaa. Tässä ammatissa täytyy olla myös luontaisen kiinnostunut siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Asiakastyön kautta myös tietyt toimialat ja vientimaat tulevat varsin tutuiksi, Kouru jatkaa.

Yhteistyöverkko ulkomailla

Toisin kuin monella muulla pankilla, OP:lla ei ole pankkikonttoreiden verkostoa ulkomailla. Sen takia sitä ei ehkä mielletä kovin kansainväliseksi pankiksi. Pelkkä konttoriverkosto ei kuitenkaan kerro siitä, saako suomalainen yrittäjä paikallisesta pankista hyvää palvelua kansainväliseen toimintaansa vai ei.

- OP on valinnut parhaat pankkikumppanit, joiden kanssa se toimii kussakin maassa. Tämä tarkoittaa, että pankkiyhteyksiä voidaan luoda uusiin pankkeihin ja toisaalta myös lopettaa tarvittaessa hyvinkin nopealla aikataululla. Tämä antaa paljon mahdollisuuksia asiakasyrityksillemme ja taas toisaalta on riskienhallintaa, josta on apua asiakkaille, Kouru toteaa.

Valuuttakaupassa OP on Suomen toinen johtavista palveluita tarjoavista pankeista. Suuryritystutkimuksessa se valittiin viime vuonna Suomen parhaaksi pankiksi.

- Monet yritykset käyttävät sujuvasti valuuttoja liiketoimissaan – esimerkiksi käymällä kauppaa ulkomaisten yritysten kanssa. Kaikki eivät kuitenkaan vielä hyödynnä ja hallitse valuuttoja parhaalla mahdollisella tavalla. Yksi syy on tiedon ja ajan puute: aihe tuntuu hankalalta ja se mielletään aikaa vieväksi manuaaliseksi työksi. Valuuttojen hallintaan kannattaakin pyytää apua omasta pankista ja sen toteuttamisessa voi hyvin pitkälle hyödyntää automaatiota modernien palvelujen ansiosta, Kauria kertoo

Asiakkaan kannattaa tulla ajoissa

Tiimi toivoo, että pk-yrittäjät ottaisivat pankkiin yhteyttä jo silloin, kun he suunnittelevat kansainvälisen toiminnan aloittamista tai ihan vain yksittäistä kauppaa, joka suuntautuu ulkomaille. Asioiden ei tarvitse olla loppuun saakka pureskeltuja.

- Voimme yhdessä miettiä etukäteen, miten saadaan kaupat kotiin tai miten suojaudutaan kaupan tuomilta riskeiltä. Sitten, kun asiakkaalla on nimet kauppasopimuksessa, mutta tavaraa tai rahaa ei kuulu, on yleensä liian myöhäistä miettiä näitä asioita, Paju toteaa.

Tapaamisessa keskustellaan yrittäjän suunnitelmista, kaupan rakenteesta ja pyritään yhdessä etsimään oikeat ratkaisut. Pankki voi auttaa erityisesti käyttöpääoman tehostamisessa ja riskienhallinnassa.

- Kansainvälistyminen houkuttelee monia yrityksiä, mutta sen haasteellisuus ja tuntemattomuus mietityttää. Joskus voimme asiakkaan kanssa yhdessä todeta, että tällä hetkellä palveluillemme ei ole tarvetta. Ja se on ihan ok. Tärkeää on, että tarpeen tullen yrityksessä tiedetään, että meidän puoleen voi kääntyä näissä asioissa. Me olemme täällä asiakkaitamme varten eikä neuvonta mitään maksa, Kouru kertoo.

OP Turun Seudun kansainvälinen tiimi auttaa tarvittaessa alueen yrityksiä. Mikäli yritykselläsi on kansainvälistymissuunnitelmia, ota yhteyttä omaan pankkineuvojaasi, joka ohjaa sinut oikealle henkilölle.

turun.seudun.yrityspankki@op.fi.
Tavoitat meidät myös palvelunumerostamme 0100 0500 (ma-pe 8-19).
www.op.fi.