Mainos:

Turun AMK:n Master Schoolissa eri alojen asiantuntijat laitetaan yhdessä ratkaisemaan projektijohtamisen kiemuroita. ”Parasta on vertaistuki ja rakentava väittely.”

Marjo Hanski ja Toni Luoto opiskelevat projektijohtamista Turun AMK:n Master Schoolissa. Koulutukseen voivat tästä syksystä alkaen hakeutua kaikki korkeakoulututkinnon suorittaneet, projektijohtamisesta kiinnostuneet henkilöt.
Marjo Hanski ja Toni Luoto opiskelevat projektijohtamista Turun AMK:n Master Schoolissa. Koulutukseen voivat tästä syksystä alkaen hakeutua kaikki korkeakoulututkinnon suorittaneet, projektijohtamisesta kiinnostuneet henkilöt.

Marjo Hanski ja Toni Luoto huomaavat haastattelupöydän ääressä olevansa melko samanlaisessa elämäntilanteessa. Edellisestä tutkinnosta on ehtinyt vierähtää jo aikaa ja vuosia samalla työnantajalla on takana reilut kymmenkunta. Kotonakin molemmilla pahimmat kiireet alkavat helpottaa. Nyt kumpikin opiskelee projektijohtamista Turun AMK:n Master-koulutuksessa.

- Niiden yhdentoista vuoden aikana, jotka olen toiminut LM Instruments Oy:ssä, yrityksen tuotekehitys on kasvanut autotallipajasta parinkymmenen työntekijän osastoksi. Vanhat toimintamallit eivät enää toimi, projektipäällikkö Toni Luoto toteaa.

Projektijohtamiskoulutuksen myötä tarjoutui tilaisuus hankkia uutta, suoraan työssä hyödynnettävää osaamista.

- Minulle oli yllätys, että tradenomit ja insinöörit ovat mukana samassa koulutuksessa, mutta se on osoittautunut hyväksi malliksi. Projekteissahan on usein mukana ihmisiä, joilla on erilaiset taustat, Hanski miettii. Väittely hyvällä maulla ja rakentavasti kuuluu projektijohtamiseen, opiskelijat tuumivat.

Työn ohessa opiskellaan tutkintoon. Konetekniikan insinöörikoulutuksen saaneelle Luodolle opintojen päivittäminen ylempään korkeakoulututkintoon vaatii 60 opintopistettä. Hanskin pohjakoulutus on liiketalouden tradenomi, jolloin ylempään tutkintoon vaaditaan 90 opintopistettä. YAMK-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto samaan tapaan kuin yliopistossa suoritettava maisteri- tai DI-tutkinto.

Koulutukseen kuuluu olennaisena osana tiimityö. Koska pääsyvaatimuksena on aiemman tutkinnon lisäksi kolmen vuoden työkokemus, on kaikilla pohjaa ryhmätöiden tekoon.

- Opiskelussa parasta onkin ollut se, ettei kalvosulkeisia enää ole. Opiskelijat ovat motivoituneita ja vuorovaikutusta on paljon, niin lähiopetuksessa kuin sen ulkopuolella. Vertaistukea saa aina kun haluaa, projektitehtäviä Lowell Suomi Oy:ssä tekevä Hanski kertoo.

Parasta Luodon mielestä on, että opiskelijoiden keskuudessa ei tunneta kilpailua, eikä ideoihin kohdistu muutosvastarintaa, kun kaikki tulevat eri yrityksistä ja aloilta.

Opit heti käytäntöön

Ensimmäisen puolen vuoden jälkeen on jo syntynyt ahaa-elämyksiä. Luoto kehittää opinnäytetyönään työnantajayrityksensä projektikulttuuria ja luo projektikäsikirjan. Hyvä projektijohtaminen säästää hänen mukaansa aikaa ja rahaa. Se parantaa kilpailukykyä, sillä tuotteet tulevat nopeammin markkinoille.

Hanski haluaa luoda uudet asiakasprojektinsa oppikirjan mukaan.

- Nyt ymmärrän, miten paljon helpommalla pääsee, kun alun perustamistyöt tehdään kunnolla: kartoittamalla, mitä tarvitaan toimittajalta ja asiakkaalta ja luomalla aikataulu ennen kuin hypätään tekemään, Hanski kuvailee.

Opiskelu nivoutuu niin kiinteästi työhön, että tarvittavat kaksi lähiopetuspäivää kuukaudessa lasketaan molemmilla työaikaan. Oppimistehtävät sen sijaan tehdään omalla ajalla. Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Hanski aikoo hakea opinnäytetyön kirjoittamiseen myös muutaman kuukauden opintovapaata, jolloin hänen on mahdollisuus anoa aikuisopintotukea.

- Opiskelu vaatii kurinalaisuutta, sillä aikuisopiskelussa vastuu on itsellä. Opinnoista saa irti juuri niin paljon kuin niihin on valmis panostamaan. Hienoa, kun saa kehittää itseään. Se vie myös elämässä eteenpäin, opiskelijat tuumaavat.

Master School -sateenvarjon alle on nyt koottu kaikki Turun AMK:n ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävät koulutukset. Yliopettajat Timo Tolmunen (vas.) ja Teppo Neuvonen ovat tyytyväisiä eri alojen yhteistyön tiivistymiseen.
Master School -sateenvarjon alle on nyt koottu kaikki Turun AMK:n ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävät koulutukset. Yliopettajat Timo Tolmunen (vas.) ja Teppo Neuvonen ovat tyytyväisiä eri alojen yhteistyön tiivistymiseen.

Master School valmistaa asiantuntijoita ja esimiehiä

Ylempään AMK -tutkintoon johtava koulutustarjonta on nyt Turun AMK:ssa koottu Master School -sateenvarjon alle. Tarjolla on kymmeniä koulutuksia tekniikan, liiketalouden ja kulttuurin aloilta sekä sosiaali- ja terveysalalta.

Master School jakautuu Professional ja Leadership Excellence -polkuihin. Professional-koulutuksissa opiskelija syventää omaa asiantuntijuuttaan. Leadership Excellence -polun koulutuksissa kehitetään osaamista esimies- ja johtotehtävissä. Molemmat johtavat Master- eli YAMK-tutkintoon, joka on ylempi korkeakoulututkinto. Se vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettua maisteri- tai diplomi-insinööritutkintoa ja antaa myös saman pätevyyden julkisiin virkoihin.

Leadership Excellence -polun koulutukset on suunnattu esimies- ja johtamiskoulutuksesta kiinnostuneille, alasta riippumatta. Niistä valmistutaan pääsääntöisesti tradenomi (ylempi AMK) - tai MBA-tutkintoon, mutta koulutuksiin voi hakeutua myös muulla kuin tradenomi-tutkinnolla.

- Esimerkiksi projektijohtamiskoulutukseen voivat tästä syksystä alkaen hakea tradenomien ja insinöörien lisäksi muunkin korkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla on kolmen vuoden työkokemus. Projektijohtamisessahan on tietyt parhaat käytänteet ja työkalut, jotka toimivat millä toimialalla tahansa. Koulutuksen vahvuus on, että eri lähtökohdista tulevat ihmiset opiskelevat niitä yhdessä, yliopettaja Teppo Neuvonen kertoo.

Turun AMK:n projektijohtamisen koulutus perustettiin vuonna 2015, jolloin se oli Suomessa ensimmäinen laatuaan. Kysyntä on ollut kovaa ja koulutukseen on hakenut opiskelijoita ympäri maan.

Tekniikan uudet koulutukset

Professional Excellence -polun ensi syksyn uutuudet ovat meri- ja konetekniikka sekä ohjelmistotekniikka ja ICT -koulutukset. Jälkimmäiseen voivat hakeutua sekä insinöörit että tradenomit, joilla on ICT-alan tausta. Opinnoissa keskitytään erityisesti tietoturvaan, esineiden internetiin ja ohjelmistotekniikkaan.

- Olemme halunneet panostaa aihepiireihin, joiden osaamisesta tällä hetkellä on työmarkkinoilla eniten kysyntää. Alat myös kehittyvät nopeasti ja haluamme tarjota niissä viimeisintä osaamista, koulutusvastaava Timo Tolmunen kertoo.

Master-opintojen laajuus on insinööreille 60 opintopistettä ja tradenomeille 90, eli se vastaa noin vuoden täysipäiväistä opiskelua. Työn ohessa suoritettuina opinnot kestävät kuitenkin yleensä 1,5-2 vuotta.

Koulutuksiin haetaan syksyn yhteishaussa 4.-18.9.2019.

Tutustu Turun AMK:n Master Schooliin


Tutustu koulutuksiin:

Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen

Insinööri (ylempi AMK), kone- ja meritekniikka

Insinööri (ylempi AMK), ohjelmistotekniikka ja ICT

Tradenomi (ylempi AMK), ohjelmistotekniikka ja ICT