Mainos

Taloyhtiöt velkaantuneet ennätysvauhtia. Piileekö yhtiössäsi korkoriski?

Suomalaiset luotottavat asumistaan enenevässä määrin taloyhtiölainojen kautta.  Korkojen lähtiessä nousuun voi rahoitusvastike nousta yllättävän suureksi.
Suomalaiset luotottavat asumistaan enenevässä määrin taloyhtiölainojen kautta. Korkojen lähtiessä nousuun voi rahoitusvastike nousta yllättävän suureksi.

Taloyhtiöiden velkataakka on kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa. Suojaamattomat lainat saattavat aiheuttaa korkoriskin osakkaille.

Tilastokeskuksen arvion mukaan kotitalouksilla oli kesäkuussa 2018 noin 19 miljardia euroa taloyhtiöiden kautta otettuja lainoja. Viimeisen kymmenen vuoden aikana asuntoyhteisöjen lainakanta on yli kolminkertaistunut. Syynä taloyhtiölainojen kasvuun on ollut sekä uusien kerrostaloasuntojen vilkastunut rakentaminen että korjausrakentamisen lisääntyminen.

Samaan aikaan kotitalouksien kokonaisvelat suhteessa niiden käytettävissä olevaan vuosituloon olivat ennätyksellisen suuret (128 %), kun niihin luetaan mukaan arvioidut yhtiölainat. Yhtiölainojen osuus kotitalouksien kokonaisvelasta oli runsaat 12 %. Yhtiölainat ovat tyypillisesti pitkiä ja vaihtuvakorkoisia. Siksi ne omalta osaltaan kasvattavat kotitalouksien riskejä. Suomen Pankin arvion mukaan ”kotitalouksien suuren ja kasvavan velkaantuneisuuden vuoksi Suomen rahoitusjärjestelmä ja talous ovat monin tavoin alttiita asunto- ja taloyhtiöluotonannon ja laajemmin asuntomarkkinoiden riskeille” .

Osuuspankin asiakkuus- ja myyntipäällikkö Babi Lyrintzis suosittelee taloyhtiöitä miettimään, kannattaako niiden suojata vanhat ja uudet lainansa.
Osuuspankin asiakkuus- ja myyntipäällikkö Babi Lyrintzis suosittelee taloyhtiöitä miettimään, kannattaako niiden suojata vanhat ja uudet lainansa.

Osuuspankin asiakkuus- ja myyntipäällikkö Babi Lyrintziksen mukaan taloyhtiöissä aletaan pikkuhiljaa herätä.

- Yhä useampi asuntolaina, mutta myös taloyhtiölaina otetaan nyt korkosuojattuna. Varsinkin uusia lainoja otettaessa korkojen nousun riski tiedostetaan jo varsin hyvin, OP Turun Seudun Puutorin palvelupisteellä työskentelevä Lyrintzis toteaa.

Omaa asuntolainaa otettaessa lainaehdot käydään tarkasti läpi ja takaisinmaksukykyä mietitään eri korkotasoilla. Taloyhtiössä osakas on mukana välillisemmin, joten hänellä ei välttämättä ole yhtä hyvää tuntumaa siitä, millaista riskiä hän on mukana jakamassa. Siksi hallituksen ja isännöitsijän rooli korostuu.

- Esittelemme suojausmahdollisuuden taloyhtiöiden hallituksille, jotta he tuntevat sen. Vastuullinen hallitus ajattelee pitkäjänteisesti ja ajaa aina taloyhtiön yhteistä etua. Jokaisen velallisen taloyhtiön olisi hyvä keskustella suojauksesta ja miettiä, millaisen riskin osakkaat ovat valmiita ottamaan.

Taloyhtiöille tarkoitettua korkosuojattua lainaa on Osuuspankista tarjottu viime vuoden heinäkuusta alkaen. Asiakkaan maksama korko määräytyy lainanottohetkellä olevan euribor-koron mukaan ja säilyy kiinteänä koko laina-ajan tai halutun korkosuojattavan jakson. Toisin kuin tavallisissa kiinteäkorkoisissa lainoissa, lainan takaisinmaksu säilyy kuitenkin joustavana. Eli mikäli osakas haluaa maksaa asuntonsa lainaosuuden pois, voidaan se tehdä ilman erilliskuluja.

- Suurin etu osakkaalle on tietysti se, että hän tietää rahoitusvastikkeen suuruuden etukäteen. Tällöin ei tule yllätyksiä maksukyvyssä, mikäli korko nousisikin viiteen tai kuuteen prosenttiin, saati sellaisiin lukemiin kuin nähtiin 1980-luvun laman aikoihin, kuten 18 %.

Taloyhtiölle vakaus tuo helpotusta suunnitteluun ja budjetointiin. Lisäksi se tuo varmuutta siitä, että osakkaat pystyvät hoitamaan vastikkeensa säännöllisesti.

Hinta määräytyy markkinaodotusten mukaan

Kulloinkin tarjolla olevien suojausten marginaalit elävät oletettavien pitkäaikaisten korkomuutosten mukaan. Juuri nyt, alhaisen korkotason aikana, on suojaaminenkin suhteellisen edullista.

- Esimerkiksi 12 kuukauden euriboriin sidotun lainan, joka suojataan kymmeneksi vuodeksi kiinteäkorkoiseksi, suojaamismarginaali on tällä hetkellä 1,45 %.

Peter Nuutinen Valokuvastudio.fi
Taloyhtiön remonttilainan voi suojata myös jälkikäteen.
Taloyhtiön remonttilainan voi suojata myös jälkikäteen.

Korkosuojaus on mahdollista ottaa myös jo olemassa oleviin taloyhtiölainoihin. Lainan tulee kuitenkin olla sidottu euribor-korkoon ja olla tasalyhenteinen. Remonttilimiitin täytyy ennen suojauksen ottamista olla konvertoitu jo remonttilainaksi. Korkosuojaus voidaan purkaa vain luoton takaisinmaksun yhteydessä.

- Mikäli taloyhtiössä tehdään remontteja, jotka tähtäävät kustannussäästöön tai esimerkiksi energiatehokkuuden parantamiseen, voi suojauksella laskea tarkkaan, paljonko investoinnin vaikutus on. Niissä on turha ottaa korkoriskejä, joihin tehdyt säästöt sitten hupenevat, Lyrintzis toteaa.

Lyrintzis ei halua lähteä sanomaan, mikä olisi oikea tapa toimia missäkin yhtiössä tai tilanteessa. Kukaan ei tiedä, miten korot tulevat muuttumaan kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden kuluessa. Tärkeintä hänestä on se, että riskit tiedostetaan ja suojauksen mahdollisuudesta keskustellaan taloyhtiöissä avoimesti ennen päätösten tekoa.

Kysy lisää sähköpostitse otsikolla ”Taloyhtiön korkosuojaus” turun.seudun.yrityspankki@op.fi tai soita 010 256 9330. Tavoitat meidät myös palvelunumerostamme 0100 0500 (ma-pe 8-22, la 10-16). www.op.fi.