Mainos:

Muotoiluinsinööri - Tulevaisuudentekijä

Kuvat Tarmo Karhu ja Zuri Hands.
Älykäs kaupunkivesiliikenne -projektissa opiskelijat suunnittelivat erilaisia ihmisen huomioon ottavia autonomisia älylauttaratkaisuja ja niihin liittyviä palveluja.
Älykäs kaupunkivesiliikenne -projektissa opiskelijat suunnittelivat erilaisia ihmisen huomioon ottavia autonomisia älylauttaratkaisuja ja niihin liittyviä palveluja.

Ihmisen ja koneen rajapinnassa on alue, jossa tarvitaan luovaa muotoilu- ja insinööriosaamista. Turun ammattikorkeakoululla on pitkät perinteet ja kokemus molemmista, nyt myös yhdistettynä, kun konetekniikan koulutuksessa on mahdollisuus erikoistua muotoiluun.

– Muotoiluinsinöörin osaamisessa yhdistyvät sekä käyttäjälähtöisen muotoilun, tekniikan että tuotannon lähtökohdat. Osana eri ammattilaisten tiimityötä hänellä on ymmärrys siitä, miksi, mitä ja miten kannattaa tehdä. Vaikka koneäly osaa koko ajan enemmän, eri tilanteissa erilaisten inhimillisten tarpeiden määrittelyyn tarvitaan vielä pitkään ihmistä, pohjustaa Turun ammattikorkeakoulun muotoilun koulutus- ja tutkimusvastaava Tarmo Karhu.

Käyttäjälähtöisyyden opiskelussa fyysisten ominaisuuksien lisäksi tutkitaan myös aistien ja tunteiden merkitystä. Tarkoituksena on hahmottaa ympäröivä kokonaisuus ja henkilökohtainen kokemus, ja esiin nousevien haasteiden ja tarpeiden ymmärtämisen kautta kuljetaan kohti erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja.

- Tekeminen ja havainnointi eri fyysisissä tiloissa on laajentanut näkökulmaa ja avannut uudenlaisia ajatuksia tuotekehitykseen, kertoo toisen vuoden opiskelija Roope.

Tehtävänä oli havainnoida ja kokeilla, miten erilaiset fyysiset rajoitteet vaikuttavat käyttäjäkokemukseen. Opiskelijat rakensivat muun muassa näkökykyä rajoittavia laseja sekä erilaisia vartalon liikkeitä ja raajojen toimintaa rajoittavia simulointivälineitä.

– Ajattelutavat muotoilun ja tekniikan välillä ovat erilaiset ja se tekee myös niiden yhdistelmästä mielenkiintoisen. Tällainen monipuolinen ammattilaisuus on myös vahvuus työmarkkinoilla. Käytännössä nykyään toimitaan aina useiden eri ammattilaisten kanssa tiiminä ja ymmärrys yhteen kytkeytyvistä aloista on tärkeää, Karhu kertoo.

Kuvio Tarmo Karhu.
Turun AMK:n Design Thinking -tutkimusryhmässä muotoiluajattelu on kiteytetty Muotoiluajattelun 4K-malliksi.
Turun AMK:n Design Thinking -tutkimusryhmässä muotoiluajattelu on kiteytetty Muotoiluajattelun 4K-malliksi.

Muotoiluinsinööriksi erikoistuminen pohjautuu Turun AMK:n Design Thinking -tutkimusryhmässä kiteytettyyn 4K-malliin, jossa muotoiluajattelu jaetaan neljään toisiinsa nivoutuvaan osa-alueeseen: Kokonaisuus, Kokemus, Kokeilu, Konseptointi. Koulutus koostuu seuraavista muotoilun ydinosaamisalueista:

1. Käyttäjälähtöisyys, ergonomia ja käytettävyys

2. Ideointi, prototypointi ja konseptointi

3. Visualisointi ja mallintaminen

4. Muotoiluajattelu ja palvelumuotoilu

- Käyttäjälähtöistä ja luovaa muotoiluosaamista tarvitaan globaalissa teknologiakilpailussa menestymi-seen ja työvoimalta odotetaan yhä enemmän kykyä soveltaa osaamistaan joustavasti erilaisiin tarpeisiin. Turun AMK on ainoa ammattikorkeakoulu Suomessa, jossa voi erikoistua muotoiluinsinööriksi, sanoo Karhu.

eRallyCross – ainutlaatuinen oppimisalusta

Turun AMK avaa opiskelijoille oven myös yrityksiin yhteistyöprojektien ja harjoittelujen kautta. Yksi erityisen kiinnostava ajan hermolla oleva projekti on eRallyCross-projekti, jossa opiskelijat suunnittelevat ja rakentavat sähköistä rallicross-autoa. Turun AMK:n kumppaneina projektissa ovat muun muassa Valmet Automotive ja 3D Tech.

Kuva Sami Helppi.
Turun AMK:n eRallyCross-projektia esiteltiin Autokorjaamo2018 -messuilla Helsingissä viime marraskuussa.
Turun AMK:n eRallyCross-projektia esiteltiin Autokorjaamo2018 -messuilla Helsingissä viime marraskuussa.

– Myös muotoiluinsinööriksi erikoistuvat ovat mukana eRallyCross-auton rakentamisessa, osana eri osaajien tiimiä, ihmisen ja koneen välimaastossa. Mahtava projekti ja ainutlaatuinen mahdollisuus oppia muotoilua ja tekniikkaa eri tulokulmista. Tai oikeastaanhan tämä ei ole ainutlaatuista, koska tällaisissa projekteissa opiskelu on Turun AMK:n muotoilun ja tekniikan opinnoissa tavallista opiskelijan arkea, hymyilee Karhu.

Konetekniikan insinöörikoulutukseen haetaan kevään yhteishaussa 20.3. – 3.4.2019. Lue lisää koulutuksen nettisivuilta.