Lukijoilta

Saaristomme on voimavara

Liikenneyhteydet ovat saaristollemme elintärkeät, sanoo kirjoittaja. Vasta parantamalla liikenteen mahdollisuuksia ympärivuotisesti voimme mahdollistaa saaristomme käyttöön saamisen.
Liikenneyhteydet ovat saaristollemme elintärkeät, sanoo kirjoittaja. Vasta parantamalla liikenteen mahdollisuuksia ympärivuotisesti voimme mahdollistaa saaristomme käyttöön saamisen.

Varsinais-Suomen saariston luonto sekä aikojen kuluessa muovautunut saaristolle ominainen kulttuuri ovat täysin ainutlaatuisia. Niiden turvaamisen välttämättömyys onkin varmasti jokaiselle itsestään selvä asia, sillä elinvoimainen saaristo on meidän kaikkien yhteinen rikkaus.

Välillä tuntuu, että keskustelu saaristomme säilyttämisestä käännetään usein pelkäksi kielikysymykseksi. Saaristomme elinvoimaisuus ei kuitenkaan ole eikä voi olla vain kielikysymys. Saaristomme kulttuuriin toki kuuluu ja tuleekin aina kuulua kaksikielisyys aivan olennaisena ja pysyvänä osana. Kaksikielisyys on siis jo itsessään osa saaristomme kulttuuria. Kaksikielisyys myös sisältyy kaikkiin saaristomme tulevaisuuden ohjelmiin ja visioihin. Saaristomme säilyttäminen elinvoimaisena turvaa siten samalla myös kaksikielisyyden.

Lisäksi keskustelu saaristomme säilyttämisestä rajaa näkökulman aivan liian suppeaksi. Saaristomme on paljon enemmän kuin vain säilytettävä tai kehitettävä asia tai kohde. Saaristomme on voimavara, josta voidaan valjastaa vetovoimatekijä koko maakunnallemme. Tämä vaatii saaristomme ymmärtämistä asumisen ja mökkeilyn sekä yrittämisen ja matkailun kärkialueena ympärivuotisesti.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Saaristomme on houkutteleva ja haluttu ympäristö niin vakituisille asunnoille kuin myös mökkien vuotuisen käyttöajan pidentymisen myötä muodostuville kakkosasunnoille. Erityisesti suurten ikäluokkien eläköityminen sekä huomattavasti parantuneet mahdollisuudet etätyön tekemiseen tukevat tätä kehitystä voimakkaasti.

Saaristomme on myös matkailun ja virkistymisen vetovoimaisimpia alueita. Matkailun kasvu tärkeäksi elinkeinoksi avaa mahdollisuuksia uusille koko- ja osa-aikaisille työpaikoille ja yritystoiminnalle saaristossamme.

Turun korkeakouluissa on jo pitkään tutkittu saaristomme mahdollisuuksia paljon nykyistä pidemmälle tuotteistettuna ja verkostoituneena matkailukokonaisuutena. Saaristomme voisikin kilpailla tasapäisesti jopa Lapin kanssa matkailukohteena, samalla luonnon arvoja kunnioittaen.

Matkailun, virkistymisen ja mökkeilyn ympärille on myös mahdollista synnyttää aivan uudenlaisia korkealuokkaisia hoiva-alan palveluita. Samalla ne houkuttelevat kakkosasunnoissaan viihtyviä ihmisiä muuttamaan pysyviksi ykkösasujiksi saaristoomme.

Liikenneyhteydet ovat saaristollemme elintärkeät. Vasta parantamalla liikenteen mahdollisuuksia ympärivuotisesti voimme mahdollistaa saaristomme voimavaran käyttöön saamisen. Saaristolaissa on säädetty valtion velvollisuudeksi huolehtia saariston liikenne- ja kuljetuspalveluista. Ympärivuotisten liikenneyhteyksien kuntoon saattaminen tuleekin ymmärtää saaristomme elinvoimaisuuden perusedellytykseksi ja ykkösasiaksi. Ilman toimivia ympärivuotisia liikenneyhteyksiä saaristomme on eristyksissä ja näivettyy pikkuhiljaa.

Yksin olemme liian pieniä ja voimattomia huolehtimaan saaristomme voimavaran valjastamisesta maakunnan vetovoimatekijäksi kansalliselle ja eurooppalaisille markkinoille. Tarvitsemmekin koko maakunnan tuen, jotta saaristomme voitaisiin myös valtiollisella tasolla ymmärtää voimavarana eikä pelkästään kustannuspaikkana.